Kald demonstrantSUN (Service- og tjänestebranchenes Union i Norden) etterlyser felles innsats fra de nordiske regjeringer. Den stiller også krav til Nordisk Ministerråd om ytterligere innsats for å innhente kunnskap om sosial dumping i Norden.

SUNs 23. kongress som ble avholdt i Oslo 29. – 30. august vedtok en uttalelse for bekjempelse av sosial dumping:

Bekjempelse av sosial dumping er mulig med rett politikk.

SUN (Servicebransjenes Union i Norden) representerer mer enn 100 000 arbeidstakere i servicebransjene renhold, sosialforsikring, bank og forsikring, vakt og vaktmestere. Hvert fjerde år avholdes SUN kongress hvor de viktigste utfordringer er tema. I år er Norge ved Norsk Arbeidsmandsforbund vertskap på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo.

Hovedtema ved årets kongress er sosial dumping. Sosial dumping er en krevende utfordring i Norden, spesielt innenfor servicebransjene. Den økonomiske situasjonen i Europa medfører tilstrømming til servicebransjene. Våre nordiske arbeidslivsregimer settes under hardt press.

Helt konkret handler det om arbeidstid, HMS, arbeidsmiljø og ikke minst lønn for den enkelte arbeidstaker. Dumping av lønn- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere gjør at vi får en ny underklasse i våre samfunn. Samtidig setter det seriøse bedrifter på sidelinjen i konkurranse med useriøse aktører.

Arbeid mot sosial dumping er nitidig arbeid. Det er alltid noen som finner nye måter å skjule sine forbrytelser på eller utnytter nye smutthull i lovverket. Hensikten er å øke sin profitt, på bekostning av de mange arbeidstakere.

De nordiske regjeringene har ulik tilnærming til sosial dumping. Det er dokumentert at de tiltakene som er iverksatt faktisk virker. Det vil være avgjørende for en fortsatt nordisk samfunnsmodell om de politiske myndigheter velger å gå til kamp mot sosial dumping eller om de vil la være.

SUN etterlyser en felles innsats mot sosial dumping fra de nordiske regjeringer. SUN Kongressen krever at Nordisk ministerråd bidrar ytterligere til å utvikle kunnskap om sosial dumping i Norden og felles utfordringer.

Alle forbund i SUN står bak uttalelsen:

3F – Fagligt Fælles Forbund • Fagforbundet • Fastighetsanställdas Förbund • Handel og Kontor i Norge • Handelsanställdas Förbund • Havnar Arbeiðskvinnufelag • JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena • Norsk Arbeidsmandsforbund • NTL – Norsk Tjenestemannslag • PAM – Palvelualojen ammattiliitto • SEKO – Facket för Service och kommunikation • Serviceforbundet • Starvsmannafelagið • Svenska Transportarbetareförbundet