Avdelingsstyret (klikk her)

Utvalgsledere er varamedlemmer og møter fast i styret.

 

Studieutvalg

 • leder: Ann Jeanette Westrum
 • medlem: Aslaug Synnøve Nilsen
 • medlem: Robert Valslag
 • medlem: Vidar Wilhelmsen
 • medlem: Håvar Wold

 

Ungdomsutvalg

 • leder: Cæsar Acevedo
 • medlem: Karl-Tinus Votvik
 • medlem: Eirin Staurvik
 • medlem: Tor Erik Berg
 • medlem: Jan Ingvar Helgesen

 

Næringspolitisk utvalg

 • Leder:     Felicia Mcgill
 • medlem: Torbjørn Størvold
 • medlem: Thor Bjarne Nygård
 • medlem: Kenneth Mauseth Engen
 • medlem: Knut Johnsen

Samferdselsutvalg

 • Leder       Jostein Kløvjan (NVE)
 • medlem  Marte Martinussen (Veg)
 • medlem  Joakim Skrogstad (Private anlegg)
 • medlem  Ronald Sylte (Asfalt og veivedlikehold)
 • medlem Magnar Olav Green (Bergverk)
 • medlem Vidar Sæther (Maskin)
 • vara        Jo Rønning Langli (NVE)
 • vara        Thor Bjarne Nygård (Veg)
 • vara        Anders Krogstad (Private anlegg)
 • vara        Willy Rachløw (asfalt og veivedlikehold)
 • vara        Torbjørn Horvli (Bergverk)
 • vara        Pål Høyem (maskin)

LO i Trondheim:

Robert Valslag (5. vara styret)

Karl-Tinus Votvik (medlem politisk utvalg)

Knut Johnsen (medlem internasjonalt utvalg)

LO Oppdal og Rennebu:

Odd Eilert Jønsson (leder)

LO Verdal:

Tor Erik Berg (styremedlem)

LO Namsos og omegn:

Aiah Rufus Pessimaqoi (kontaktperson)

LO Hitra og Frøya:

Terje Sollie (kontaktperson)

LO Orkdal og Meldal:

Knut Johnsen (kontaktperson)

LO Stjørdal og Meråker:

Vidar Wilhelmsen (kontaktperson)