LO Stat inviterer til kurs om «Omstilling og digitalisering»

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekter

Sted: Scandic Alexandra, Molde

Dato: 3. – 4. april 2019

Arbeidslivet er i stadig endring. Ny teknologi og strengere effektivitetskrav framtvinger små og store omstillingsprosesser. Er digitalisering et onde eller et gode? Hvordan kan vi aktivt bidra til at ny teknologi skaper

28. februar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Fagbevegelsen og samfunnet – tillitsvalgte i teknologiens tidsalder»

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Dato: 8. – 12. april 2019

Sted: Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset gir deltakerne kunnskap om LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygging. Deltakerne lærer om samfunns- og fagpolitiske aktiviteter og trepartssamarbeidet, mediehåndtering og opplysningsvirksomhet.

Ansvarlig for kurset er: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat

14. februar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Omstilling i Spekter»

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området

Dato: 24. – 26. april 2019

Sted: Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset gir deltakerne forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i Spekter, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 

Ansvarlig for

14. februar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Omstilling i staten»

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten

Dato: 24. – 26. april 2019

Sted:  Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset skal gi deltakerne forståelse for omstillingsprosesser.

Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 

Ansvarlig for

14. februar 2019|