Nytt fra avdelingen

Enighet i mellomoppgjøret LO- NHO

PRESSEMELDING 

Enighet i mellomoppgjøret LO-NHO 

-Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen. 

-Nå forventer vi reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det. 

Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på

24. november 2021|

LO Stat inviterer til kurs om «Omstilling og digitalisering»

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekter

Sted: Scandic Alexandra, Molde

Dato: 3. – 4. april 2019

Arbeidslivet er i stadig endring. Ny teknologi og strengere effektivitetskrav framtvinger små og store omstillingsprosesser. Er digitalisering et onde eller et gode? Hvordan kan vi aktivt bidra til at ny teknologi skaper

28. februar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Fagbevegelsen og samfunnet – tillitsvalgte i teknologiens tidsalder»

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Dato: 8. – 12. april 2019

Sted: Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset gir deltakerne kunnskap om LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygging. Deltakerne lærer om samfunns- og fagpolitiske aktiviteter og trepartssamarbeidet, mediehåndtering og opplysningsvirksomhet.

Ansvarlig for kurset er: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat

14. februar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Omstilling i Spekter»

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området

Dato: 24. – 26. april 2019

Sted: Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset gir deltakerne forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i Spekter, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 

Ansvarlig for

14. februar 2019|