Avdelingsstyret2018-03-07T07:49:54+01:00

 

 

 

 

Leder
Inge Ramsdal, mob 909 24 467
Veidekke Entreprenør AS (anlegg)
e-post: inge.ramsdal@veidekke.no

 

Nestleder/ leder av Studieutvalget
Christian Heinecke, mob 958 58 318
Securitas Transport Aviation Security AS (vakt)
e-post: christian.heinecke@securitas.no 

 

Sekretær
Geir Martin Andersson, mob. 990 45 613
Securitas Transport Aviation Security AS (vakt)
e-post: gm-and@frisurf.no

 

Styremedlem
Jarle Undheim, mob. 922 47 550
Veidekke Industri AS (asfaltarbeid og veivedlikehold)
e-post: undjarl@gmail.com

 

Styremedlem
Anne Mona Friestad, mob. 400 10 807
ISS Facility Services AS (renhold)
e-post: anne.mona.friestad@iss.no

 

Styremedlem
Per Romsbotn, mob 959 70 877
Norsk Stein AS (bergindustrien)
e-post: per.romsbotn@haugnett.no

 

Styremedlem
Marianne Hansen, mob 928 89 365
Securitas Transport Aviation Security AS (vakt)
e-post: mar.hansen@lyse.net 

 

Ungdomskontakt
Daniel Alexander Gudbrandsen, mob. 932 82 153
Securitas AS (vakt)
e-post: da_gu_2@hotmail.com

 

1. vara styremedlem
Helge Sannes, mob. 466 22 341
Kruse Smith AS (anlegg)
e-post: helge.sannes@kruse-smith.no 

 

2. vara styremedlem
Kim Andre Taraldsen, mob. 920 30 729
Securitas AS (vakt)
e-post: kimandre_taraldsen@yahoo.no

 

3. vara styremedlem
Perica Milicevic, mob. 400 11 034 
Coor Service Management Cleaning & Catering AS (renhold)
e-post: pemi@statoil.com

 

4. vara styremedlem
Anne-Lise Hegre, mob. 930 03 880
Weda Renhold AS (Renhold)
e-post: fruhegre@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Privacy Policy Settings