Her finner du informasjon om NAF avd. 6 Vests Samferdsel- og næringspolitisk utvalg.

Leder av utvalget møter på avdelingens styremøter med tale- og forslagsrett.

Sist oppdatert: 24.06.2022

Helene Klementsen Domaas
Leder
Send epost
Tlf: 97 58 36 98
Bransje: Vakt

Kjell Ove Fossmark
Send epost
Tlf: 982 65 607
Bransje: Private Anlegg 

 Kjell Ove Fossmark

Håkon Småbrekke
Send epost
Tlf: 952 08 677
Bransje: Asfaltarbeid og veivedlikehold

 

Jostein Ulvatn
Send epost
Tlf: 404 90 290 
Bransje: Vakt

Heidi Chr. Andreassen
Send epost
Tlf: 970 24 323
Bransje: Asfaltarbeid og veivedlikehold