Her finner du informasjon om NAF avd. 6 Vests Samferdsel- og næringspolitisk utvalg.

Leder av utvalget møter på avdelingens styremøter med tale- og forslagsrett.

Sist oppdatert: 16.03.2023

Halvor Osa
Leder
Send epost
Tlf: 938 91 700
Bransje: Maskin

Kjell Ove Fossmark
Send epost
Tlf: 982 65 607
Bransje: Private Anlegg 

Håkon Småbrekke
Send epost
Tlf: 952 08 677
Bransje: Asfaltarbeid og veivedlikehold 

Egon Johansen 
Send epost
Tlf: 982 34 592
Bransje: Maskin 

Arvid Eide
Send epost
Tlf: 911 48 096
Bransje: Trafikkregulerende arbeid