Her finner du informasjon om NAF avd. 6 Vests Samferdsel- og næringspolitisk utvalg.

Leder av utvalget møter på avdelingens styremøter med tale- og forslagsrett.

Sist oppdatert: 23.05.2019

May Britt Jakobsen
Leder
Send epost
Tlf: 416 79 599 
Bransje: Maskin

Kjell Ove Fossmark
Send epost
Tlf: 90 89 07 66
Bransje: Private Anlegg 

 Kjell Ove Fossmark

Ole Martin Prestegård
Send epost
Tlf: 41 21 88 50
Bransje: Maskin

Ole Martin Prestegård

 

Jostein Ulvatn
Send epost
Tlf: 404 90 290 
Bransje: Vakt

Håkon Småbrekke
Send epost
Tlf: 952 08 677 
Bransje: Asfaltarbeid og veivedlikehold