Nyheter og informasjon

Nyheter og informasjon2018-03-02T09:33:15+01:00

Fafo-undersøkelse til medlemmer og tillitsvalgte

På oppdrag for Norsk Arbeidsmandsforbund starter Fafo i dag utsending av spørreskjemaer til en del av våre medlemmer og tillitsvalgte. Fafos undersøkelse inngår i vårt prosjekt om «framtida for våre medlemmer» som er en del av forberedelsene til landsmøtet i 2019. Skjemaer sendes elektronisk til 3000 tilfeldig

22. november 2018|