Vaktgruppen i Bergen er en løst sammensatt gruppe av medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund som jobber i vaktbransjen.
Vaktgruppen sikter på å ha 4-6 møter i årene.
På møtene jobber vi med å løse bransjeutfordringer på tvers av de respektive firmaene vi er ansatt i.
Leder av vaktgruppen i Bergen er Knut-Johannes Berg.

  Facebook logo  Sjekk ut vår facebook-gruppe for mer informasjon og oppdateringer.