Her finner du informasjon om NAF avd. 6 Vest’s  Samferdsel- og næringspolitisk utvalg.
Leder av utvalget møter på avdelingens styremøter med tale- og forslagsrett.

Sist oppdatert: 23.05.2019

 

May Britt Jakobsen
Leder
Send epost
Tlf: 416 79 599 
Bransje: Maskin

 

 

Kjell Ove Fossmark
Send epost
Tlf: 90 89 07 66
Bransje: Private Anlegg 

 

 Kjell Ove Fossmark

 

Ole Martin Prestegård
Send epost
Tlf: 41 21 88 50
Bransje: Maskin

 

Ole Martin Prestegård

 

Jostein Ulvatn
Send epost
Tlf: 404 90 290 
Bransje: Vakt

 

Håkon Småbrekke
Send epost
Tlf: 952 08 677 
Bransje: Asfaltarbeid og veivedlikehold