Her finner du informasjon om NAF avd. 6 Vest’s  Samferdsel- og næringspolitisk utvalg.
Leder av utvalget møter på avdelingens styremøter med tale- og forslagsrett.

Sist oppdatert: 11.april 2016

 

Hamdi Sæther
Leder
Send epost
Tlf: 48 18 83 27
Bransje: Vakt

 

Hamdi Sæther 4

 

Kjell Ove Fossmark
Send epost
Tlf: 90 89 07 66
Bransje: Private Anlegg 

 

 Kjell Ove Fossmark

 

Ole Martin Prestegård
Send epost
Tlf: 41 21 88 50
Bransje: Maskin

 

Ole Martin Prestegård

 

Rune Stegen
Send epost
 Tlf: 95988383
Bransje: Maskin

 

 

Rune Stegen (2)

 

Leif Ragnar Dyrstad
Send epost
Tlf: 97 64 56 98
Bransje: Bergindustrien

 

Leif Ragnar Dyrstad

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAF Avd.6 Vest’s Samferdselsutvalg 2016