Bergen Rengjøringsklubb består av medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund som jobber i renholdsbransjen.
Opprettet i 1937 av Anna Anthoni.

BRK sikter på å ha 4-6 møter i året.

På møtene jobber vi med å løse bransjeutfordringer på tvers av de respektive firmaene vi er ansatt i.