Bergen Rengjøringsklubb består av medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund som jobber i renholdsbransjen.
BRK sikter på å ha 4-6 møter i året.

På møtene jobber vi med å løse bransjeutfordringer på tvers av de respektive firmaene vi er ansatt i.
Leder av Bergen Rengjøringsklubb er Said Hassen Hamed.