Avdelingsstyret Nordland – 2024

Leder:
Kenneth Jensen
, tlf.nr.: +47 994 12 797
Implenia Norge AS (P-Private anlegg)
Epost: kenneth.jensen@implenia.com

Nestleder:
Lasse Gunnestad, tlf.nr.: +47 934 56 026
Leonhard Nilsen & Sønner AS (E-Maskin)
Epost: lasse.gunnestad@lns.no

Sekretær:
Espen Angell
, tlf.nr.: +47 916 08 710
Iris Service AS (M-Miljøvirksomheter)
Epost: espenangell@hotmail.com

Styremedlem:
Lijana Kriksciunaite, tlf.nr.: +47 968 52 894
ISS Facility Services AS (R-Renhold)  
Epost: lijana84@gmail.com

Styremedlem:
Ole Erik Aalbotsjord
, tlf.nr.: +47 928 66 820
Total Trafikkhjelp AS (K-Trafikkregulerende arbeid)
Epost: tv@totaltrafikkhjelp.no

Styremedlem:
Jonny Jensen
, tlf.nr.: +47 907 91 533
Mesta AS (A-Asfaltarbeid og veivedlikehold)
Epost: jonny.jensen@mesta.no

Styremedlem:
Monica Bolli, tlf.nr.: +47 911 59 066
Franzefoss Minerals AS (B-Bergindustrien)
Epost: monicabolli@gmail.com

Styremedlem:
Rigmor Johansen, tlf.nr.: +47 454 72 833
Avarn Security Aviation AS (C-Vakt)
E-post: romgirsen@gmail.com

Kontrollkomitè
Hans Arne Hanssen, tlf.nr.: +47 982 65 680
(P-Private Anlegg) Epost: hans_arne@me.com

Endre Sjøvoll, tlf.nr.: +47 974 91 555
(E-Maskin) Epost: endre.sjovoll@gmail.com

Ungdomsutvalg
Jann Einar Thomassen, tlf.nr.: +47 938 24 066
(E-Maskin) Epost: jann.einar2004@gmail.com

Andreas Pettersen, tlf.nr.: +47 986 48 481
(B-Bergindustrien) Epost: andreas_pet@hotmail.com

Marie Bjørhusdal, tlf.nr.: +47 941 51 553
(E-Maskin) Epost: marie@knas.as

Malin Larsen, tlf.nr.: +47 473 80 795
(W-Skadedyr/sanering) Epost: malin.larsen@recover.no

Connie Margrethe Simonsen, tlf.nr.: +47 917 11 145
(C-Vakt) Epost: connie.simonsen@securitas.no