Nyheter og informasjon

Nyheter og informasjon2018-10-24T11:38:43+02:00

LOfavør Leverandørmesse utvidet med medlemskveld om HELP Advokatforsikring

LOfavør leverandørmessen er utvidet med medlemskveld om HELP Advokatforsikring

Messen er åpen for alle og avholdes 26. november 2019 17:00 – 20:00 på Scandic Parken i Ålesund. Inngang er gratis.

Fra 20:00 til 21:15 avholdes det et ekstra foredrag om HELP Advokatforsikring for medlemmer som har forsikringen kollektivt eller individuelt

Påmelding innen 19. november 2019:

8. november 2019|

LO Stat og UiB tilbyr kurset OLE – Organisering, læring og endring (15 stp, vår 2020)

Målgruppe: tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området

Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begrep og ulike teoretiske retninger i studiet av organisasjoner. Hensikten er å vise hvordan organisasjonsteori kan være et redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer etableres og utformes, vedlikeholdes og endres. Kurset skal styrke deltakernes evne til å forholde seg kritisk til ulike teoretiske

8. november 2019|