Hvem er vi?
Ansatte i maskinentrepenør firmaer.
Ansatte i anleggs sektoren.
Ansatte i asfalt og veivedlikeholds bedrifter.
Ansatte i bergverksbedrifter.

Vi jobber med å bekjempe sosial dumping og hjelpe medlemmer med problemer knyttet til vår bransje. Gruppa består av tillitsvalgte fra flere store riksentrepenører, bergverk, asfalt og veivedlikehold og maskin.

For 2012 er tariffråd og hvordan vi kan bekjempe sosial dumping gjennom overenskomstene med våre arbeidsgivere et viktig tema. Vi prøver også og inkludere andre grupper til våre møter for å utveksle erfaringer.

Samferdselsgruppa i avd 2 har også flere medlemmer i samferdselgruppa sentralt i NAF. Her kan vi diskutere våre utfordringer med flere personer og ta opp saker vi mener er viktige for vår bransje.

Samferdselsgruppa er en sosial og inkluderende gruppe med gode meningsutvekslinger og engasjerte medlemmer som jobber for at våre medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund skal få en bedre hverdag. Våre medlemmer skal føle at de blir hørt og tatt på alvor hvis de har et problem.

Har du lyst til å bli med oss, eller komme på et møte kontakt oss på avd2@arbmand.no eller 815 45 100.