Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 2s pensjonistforening                              

Tilsluttet Pensjonistforbundet Oslo  (trygghet, livskraft og initiativ).


Styrets sammensetning: 2012

Leder:  Bjørg Andersen          2 år    2012 – 2013
Nestleder:  Magnar Karlsen          2 år    2011 – 2012  gjenvalgt
Sekretær:  Sigurd Karlsen            2 år    2012 – 2013
Kasserer:   Kåre M. Karlsen          2 år    2011 – 2012
Styremedlem:  Øivind Høgmo             1 år    2012 – 2012 valgt for et år
Varamedlem:  Rolf Finstad               1 år    2012 – 2012 valgt for et år

Revisor:                          Svein Engelstad                                        Valgt for    1 år

Tur- og reiseledere:   Bjørg Andersen og Toril Høgmo              Gjenvalgt    1 år

Vi ønsker alle nye og gamle pensjonister velkommen til vår forening. Vi har samlingsmøter andre torsdagen i måneden kl. 10.30 på avdelingskontoret i Hammersborg gt. 9. 6 etg. Formålet med vår forening er blandt annet å bidra til å dekke behovet for å treffe gode venner i godt sosialt samvær.

Har du lyst til å melde deg inn, kan du bare ta kontakt med Bjørg Andersen tlf. 22 52 39 48, mobil: 98 67 34 04, eller Petter Foss tlf. 62 94 82 19, mobil: 918 22 942.

Det koster kun kr. 300.- pr. år å være medlem hos oss. For det får du inkludert medlemsskap i Pensjonistforbundet Oslo. Da får du blant annet bladet «pensjonisten» seks ganger per år, anledning til å være med på billige turer, både i Norge og utlandet. Sist, men ikke minst: Muligheten til å påvirke dine pensjonistrettigheter slik at de blir regulert i forhold til lov og rett.

Samtidig er vi med på å påvirke dine rettigheter som pensjonist gjennom vår tilknytning og deltagelse i Pensjonistforbundet.  Pensjonistforbundet er partipolitisk uavhengig og en nøytral landsomfattende organisasjon, som blant annet  ivaretar medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser. Pensjonistforbundet er den representative pensjonistorganisasjon med avtale om rett til direkte forhandlinger med regjeringen om: Reguleringer av Folketrygdens grunnbeløp (G) og alle løpende pensjoner pr. 1. mai hvert år. Pensjonistforbundet jobber også med saker som angår de eldre i statsbudsjettet hvert år.

Pensjonistforbundet er pensjonistenes fremste talsmann med ca. 200.000 medlemmer.

Alders- og uføre- og AFP-pensjonister med ektefeller/samboer må gjerne ta kontakt.

Velkommen til pensjonistforeningen i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 2.