Diversegruppa er en samlegruppe for bransjene:

Vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold, parkeringselskaper, skianlegg, treningsstudioer, fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi.

Vi samordner felles problemstillinger i hver bransje, gruppe, avdeling og fagforening. Vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Målet for oss er å øke kunnskap og forståelse av lover og avtaler, og ikke minst bruken av disse.

Hvordan gjør vi det?
Vi arrangerer temakvelder og avholder kurs og lignende. Vi legger tilrette for at medlemmer kan møtes, slik at vi kan hjelpe og støtte hverandre der vi  kan det. Det er her DU er en viktig resurss. Det er samarbeid og solidaritet som gjør oss sterke.

Har du innspill og/eller saker, ta kontakt:

avd2@arbmand.no

Etter årsmøte består gruppestyret av følgende personer:

Leder : Fredrik Dahl
Nestleder: Trine Lund
Sekretær: Ragnar Leine
Styremedlemmer: Fred Karlstad og David Nordbek

Årsmøtet vedtok også noen prioriterte oppgaver som gruppestyret og gruppa skulle jobbe for:At alle bransjer får fagbrev etter Opplæringsloven § 3-5.

At medlemmene får informasjon om tillitsvalgsopplæringen.
Å få bedre oversikt over tillitsvalgte i bedriftene med tariffavtale.
Å løfte yrkesgruppene lønnsmessig. Grunnlønna må opp!
At forbundet støtter klubbene og enkeltmedlemmer økonomisk for å kunne delta på faglige konferanser.