Nedenfor er en oversikt over valgte i avdelingsstyret og ulike utvalg i avdeling 1 Øst.

Årsmøtet ble avholdt 04. mars 2023.

Avdelingsstyret og arbeidsutvalget

Solveig Samuelsen
 
Leder (styret + AU)

 Renhold
 rsamuel@online.no
Knut Erik Andersen
Nestleder (styret + AU)

Maskin
knut-erik@md.no
   
Finn Arne Hesby Johnsen
 
Sekretær (styret + AU)

 Vakt
 finnarne87@hotmail.com
Lars Moholdt
AU

Distriktssekretær avd 1
lars.moholdt@arbmand.no
   
Naemy Trandum Aasen (Styret + Vara AU)
Renhold

naemy-trandum@live.com
Kai Palffy Braaten
Vakt
kai.palffy.braaten@securitas.no
   
Stian Tveitan
Vakt

stian.tveitan@securitas.no
Cathrine Siro
Fritid/Aktivitet

c_siro80@hotmail.com
   
Åsmund T. Næss 
Maskin

asmund.naess@fosby.no
Cato Uhlmann
Bom/Bru/Tunnel

cato@uhlmann.no
   
Ole-Johnny Zeylon
Bergindustrien

ole-johnnyzeylon@hotmail.com
Stig Malcolm (1. vara)
Asfalt

stig.malcolm@veidekke.no
   
Bjørn Bakerød (2. vara)
Private Anlegg
bjorn.bakerod@hi-gruppen.no
Iver Alsterberg (3. vara)
Maskin
iveralsterberg@hotmail.no

 

   

Ungdomsutvalget

Albert Martin Ingebrigtsen (leder)
Renhold 
amartining@gmail.com
David Bestman
Renhold

davidbestmann@hotmail.com
Marie Ringsrød
Maskin
marie.ringsrod@fosby.no
 
   
   

Studieutvalget

Kai Braaten (leder)
Vakt
kai.palffy.braaten@securitas.no
Nils Henrik Strøm
Maskin

nilshenrik.strom@isachsenas.no
   
Stian Tveitan
Vakt

stian.tveitan@securitas.no
 
   

Kontrollkomitè

Ståle Evjen (leder)
Asfalt
Stale.evjen@online.no
Tor Arne Heltne
Maskin
tor.heltne@fosby.no
   
Trine Lise Andersen (vara)
Renhold
andersentrinelise@gmail.com