Nedenfor er en oversikt over valgte i avdelingsstyret og ulike utvalg i avdeling 1 Øst.
Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2016.

Avdelingsstyret og arbeidsutvalget

Solveig Samuelsen
 
Leder (styret + AU)
 Renhold
 rsamuel@online.no
Ole Johnny Zeylon
Nestleder (styret + AU)
Bergverk
ole-johnnyzeylon@hotmail.com
 
Finn Arne Hesby Johnsen
 
Sekretær (styret + AU)
 Vakt
 finnarne87@hotmail.com
Lars Moholdt
AU
Distriktssekretær avd 1
lars.moholdt@arbmand.no
 
Åsmund T. Næss (vara AU)
Maskin
aa-renae@online.no
Bente W. Rubinstein
Renhold
bente.wold.rubinstein@iss.no
 
Stian Tveitan
Vakt
stian.tveitan@securitas.no
Cathrine Siro
Fritid/Aktivitet
c_siro80@hotmail.com
 
Thomas W. Amundsen
Asfalt
thomaswang.amundsen@mesta.no
Cato Uhlmann
Bom/Bru/Tunnel
cato@uhlmann.no
 
Veronika Andersen (1. vara)
Fritid/Aktivitet
veroniq@live.no
Bjørg Moen (2. vara)
Renhold
bjorg.moen54@gmail.com
 

Nils Kristian Hidle (3. vara)
Bom/Bru/Tunnel
nilsogemily@hotmail.com

   

 
Ungdomsutvalget

Naemy Trandum Aasen (leder)
Renhold
naemy-trandum@live.com
Kenneth Pedersen
Vakt
kenneth@pedersen@securitas.no
 
Marthe Karlsen
Vakt
marthe_karlsen_91@hotmail.com
Adrian Mortensen
Vakt
adrian_s_m@hotmail.com
 
     

 

Studieutvalget

Kai Braaten (leder)
Vakt
kai.palffy.braaten@securitas.no
Eli Langli Eriksen
Fritidsanlegg
eli.l.e@outlook.com 
 
Nils Kristian Hidle
Bom/bru/tunnel
nilsogemily@hotmail.com
   

 

Kontrollkomitè

Glenn Inge Ekholdt (leder) 
Maskin
glennekholdt@yahoo.no
Sølvi Berntsen
Asfalt
solvi.berntsen@veidekke.no
 
Ståle Evjen (vara)
Asfalt
Stale.evjen@online.no
Lise Severinsen (vara)
Renhold
lise.severinsen@iss.no