Nedenfor er en oversikt over valgte i avdelingsstyret og ulike utvalg i avdeling 1 Øst.

Årsmøtet ble avholdt 13. mars 2021.

Avdelingsstyret og arbeidsutvalget

Solveig Samuelsen
 
Leder (styret + AU)
 Renhold
 rsamuel@online.no
Ole Johnny Zeylon
Nestleder (styret + AU)
Bergverk
ole-johnnyzeylon@hotmail.com
   
Finn Arne Hesby Johnsen
 
Sekretær (styret + AU)
 Vakt
 finnarne87@hotmail.com
Lars Moholdt
AU
Distriktssekretær avd 1
lars.moholdt@arbmand.no
   
Thomas W. Amundsen
Asfalt
thomaswang.amundsen@mesta.no
Kai Palffy Braaten
Vakt
kai.palffy.braaten@securitas.no
   
Stian Tveitan
Vakt
stian.tveitan@securitas.no
Cathrine Siro
Fritid/Aktivitet
c_siro80@hotmail.com
   
Åsmund T. Næss (Styret + Vara AU)
Maskin
aa-renae@online.no
Cato Uhlmann
Bom/Bru/Tunnel
cato@uhlmann.no
   
Knut Erik Andersen (1. vara)
Maskin
knut-erik@mogd.no
Siw Anette Støle (2. vara)
Fritid/Aktivitet
siw.anette.stole@sf-nett.no
   
Nils Kristian Hidle (3. vara)
Bom/Bru/Tunnel
nilsogemily@hotmail.com
 
   

Ungdomsutvalget

Naemy Trandum Aasen (leder)
Renhold
naemy-trandum@live.com
Henrik Håndlykken
Fritidsanlegg
hlykken@outlook.com
   
Christoffer Hagen
Asfalt
christofferholm.hagen@mesta.no
 
   

Studieutvalget

Kai Braaten (leder)
Vakt
kai.palffy.braaten@securitas.no
Christoffer Hagen
Asfalt
christofferholm.hagen@mesta.no
   
Siw Anette Støle 
Fritid/Aktivitet
siw.anette.stole@sf-nett.no
 
   

Kontrollkomitè

Ståle Evjen (leder)
Asfalt
Stale.evjen@online.no
Therese Iversen
Renhold
vinnie_tessa@hotmail.com
   
Lise Severinsen (vara)
Renhold
lise.severinsen@iss.no
Tor Arne Heltne (vara)
Maskin
tor.heltne@fosby.no