Nedenfor er en oversikt over valgte i avdelingsstyret og ulike utvalg i avdeling 1 Øst.

Årsmøtet ble avholdt 04. mars 2023.

Avdelingsstyret og arbeidsutvalget

Solveig Samuelsen
 
Leder (styret + AU)
 Renhold
 rsamuel@online.no
Knut Erik Andersen
Nestleder (styret + AU)
Maskin
knut-erik@md.no
   
Finn Arne Hesby Johnsen
 
Sekretær (styret + AU)
 Vakt
 finnarne87@hotmail.com
Lars Moholdt
AU
Distriktssekretær avd 1
lars.moholdt@arbmand.no
   
Naemy Trandum Aasen (Styret + Vara AU)
Renhold
naemy-trandum@live.com
Kai Palffy Braaten
Vakt
kai.palffy.braaten@securitas.no
   
Stian Tveitan
Vakt
stian.tveitan@securitas.no
Cathrine Siro
Fritid/Aktivitet
c_siro80@hotmail.com
   
Åsmund T. Næss 
Maskin
asmund.naess@fosby.no
Cato Uhlmann
Bom/Bru/Tunnel
cato@uhlmann.no
   
Ole-Johnny Zeylon
Bergindustrien
ole-johnnyzeylon@hotmail.com
Stig Malcolm (1. vara)
Asfalt
stig.malcolm@veidekke.no
   
Siw Anette Støle (2. vara)
Renhold
siw.anette.stole@sf-nett.no
Guttorm Rue (3. vara)
Maskin
guttorm.rue@isachsenas.no
   

Ungdomsutvalget

Marius Nilsedalen (leder)
Vakt
mariusnilsedalen@gmail.com
Sindre Andrè Skancke Kristiansen
Vakt
sindreask@hotmail.com
   
David Bestman
Renhold
davidbestmann@hotmail.com
 
   

Studieutvalget

Kai Braaten (leder)
Vakt
kai.palffy.braaten@securitas.no
Nils Henrik Strøm
Maskin
nilshenrik.strom@isachsenas.no
   
Siw Anette Støle 
Renhold
siw.anette.stole@sf-nett.no
 
   

Kontrollkomitè

Ståle Evjen (leder)
Asfalt
Stale.evjen@online.no
Therese Iversen
Renhold
vinnie_tessa@hotmail.com
   
Lise Severinsen (vara)
Renhold
lise.severinsen@iss.no
Tor Arne Heltne (vara)
Maskin
tor.heltne@fosby.no