About Avd4

This author has not yet filled in any details.
So far Avd4 has created 14 blog entries.

Invitasjon storsamling for tillitsvalgte

For tredje år på rad inviterer vi til storsamling for tillitsvalgte, fra 17-19.september, på Quality Airport Hotel, Gardermoen.
Se vedlagte invitasjon, og meld deg på via denne linken: Påmelding
Det er lurt å være tidlig ute, denne samlingen blir fort fulltegnet!

Stortingspresidenten kommer for å hilse på oss – kommer du?

8. mai 2024|

Hva betyr pensjonsforliket for deg?

Regjeringen kom i pensjonsmelding i fjor med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet, blant annet en gradvis økning i aldersgrensene i pensjonssystemet. Frem til 2036 skal pensjonsalderen øke med ett år. Samtidig har LO fått gjennomslag for en sliterordning og en bedre uførepensjon. Hvorfor gjøres dette og hva betyr pensjonsforliket for arbeidsfolk?
LO arrangerer pensjons-webinar for tillitsvalgte. Logg deg på og hør samfunnsøkonomene og pensjonsekspertene Ebba Boye og Ragnar Bøe Elgsaas forklare hva som er konsekvensene av pensjonsforliket og hva som er LOs politikk. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål under møtet.

Tidspunkt:

29. april: 08.30 – 09.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkxOTE3M2YtODUwZC00MjdmLTgyODItMmVjODRlZTY2MGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222e7cf8e2-ddef-42d9-8ad3-fab231bb071e%22%2c%22Oid%22%3a%221eae58d0-2702-4b89-bc19-f27cc6c7e464%22%7d

25. april 2024|

NAF UNGDOMSKURS

Dette er et forlenget intro- kurs for deg som er medlem og under 35 år.
Her blir det satt av tid til litt historie briefing i tillegg til de faste tingene som:
plikter og rettigheter i arbeidslivet, hersketeknikker og forhandlinger.

Kurset holdes på Sulitjelma Hotell fra onsdag 27.04.22 til fredag 29.04.22
Påmeldingsfrist: 16.03.22
Du kan lese mer og melde deg på kurset her:

19. januar 2022|

Høstens kursprogram

Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund ser nå at muligheten for å avholde fysiske kurs til høsten er til stede.

Kursene er gratis for deg som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi betaler reise, kost, losji og full lønn i perioden du går på kurs. For de som måtte ha problemer med å være en hel uke på hotell, men som likevel ønsker å gå kurs, anbefaler vi å søke på dagskolene som holdes i november. Disse holdes i år i Stavanger og i Oslo.

Vi håper at du vil vurdere å søke deg på noen av kursene.
Du kan lese mer om innholdet i hvert kurs her: https://arbeidsmandsforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/kurs/

10. august 2021|