About Avd2

This author has not yet filled in any details.
So far Avd2 has created 27 blog entries.

Samferdselsgruppa inviterer til temakveld

SAMFERDSELSGRUPPA Avd. 2.

Inviterer til temakveld.

Innleie, AML 14-12. Sosial dumping. Solidaransvar. Kollektiv søksmålsrett mm.

Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00

Fagforbundets møterom i Hammersborgsgata 9. Oslo.

7. etg.

Per Helge Mork holder innlegg

Per Helge er fra AOF, underviser på LO skolen, og har høy kompetanse på området.

Vi ønsker tillitsvalgte, verneombud og andre interesserte fra alle avdelingens bransjer velkommen, og håper på godt oppmøte da dette er noe som angår oss alle og våre medlemmer.

Det er fint om dere som får denne invitasjonen, sørger for å videreformidle den til flest mulig av de tillitsvalgte og verneombudene innen bedriftene.

2014-12-11T15:12:58+02:0013. mai 2013|

Avdeling 2 Oslo/Akershus Introduksjonskurs 2013

Onsdag 30.01.2013 vil det bli avholdt introduksjonskurs. Alle medlemmer kan melde seg på kurset.

Kurset er gratis for medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Kurset blir avholdt i Hammersborggata 9, Oslo, og vil vare fra kl. 09:00 – 15:00. Tapt arbeidsfortjeneste vil dekkes og det vil bli servert lunsj på kurset.

Påmelding avd2@arbmand.no Påmeldingsfrist: 21.01.2013

eller ring 815 45 100 og spør etter avdeling 2.

Innhold:

  • Medlemsfordeler i NAF
  • Historie og Ideologi / Fagbevegelsen som aktør i det moderne samfunnet.
  • Hovedavtalen / Tariffavtalens oppbygning og virkemåte.
  • Arbeidsmiljølovens hovedtrekk.

Introduksjonskurs, plan for resten av året: 26.3, 29.5, 28.8, 25.9 og 27.11.

2013-01-02T14:29:50+02:002. januar 2013|

Nye åpningstider ved NAF Avd 2 sitt kontor for henvendelser uten avtale

Fra 2. januar vil kontoret være åpent for fra 09:00 – 11:00 og
12:00 – 14:30 for fremmøte uten avtale.
Telefontiden vil være fra 08:00 – 15:30.
Telefonnummeret vårt er nå 815 45 100 mail avd2@arbmand.no
Vi er fortiden uten fax, men vil komme tilbake med nummeret når dette er i orden.
2013-01-01T21:26:37+02:001. januar 2013|

Høring Forbundsalliansen

 

Til medlemmer i NAF Avd. 2

 Her ligger linker til utredninger i tilknytning til Forbundsalliansen.

 Det vil også bli utsendt temabilag med den neste Arbeidsmanden.

 Ønskes det trykte dokumenter kan henvendelse rettes til avdelingskontoret.

 Mer informasjon finner du på forbundets hjemmeside og på forbundsalliansens hjemmesider.

 Høringsdokumenter:

Fullversjon av høringsdokumentet.

Kortversjon av høringsdokumentet.

Styret i NAF Avd. 2 ønsker at flest mulig kommer med innspill og deltar i denne høringen.

Fristen for innsendelse av høringsuttalelser til avdelingen er satt til 17 november 2012, og kan sendes helst per mail avd2@arbmand.no eller post til avdelingskontoret.

Ønskes det mer informasjon eller deltagelse fra NAF på møter som avholdes i bedriftene, kontakt avdelingskontoret.

2012-11-02T15:20:38+02:0023. september 2012|

Evaluering av vekterstreiken

Vaktgruppa i Oslo har startet arbeidet med å utarbeide en evaluering av streiken 2010/2012. Dette for å finne ut av hva vi gjorde bra, og hva som ikke var så bra, slik at vi står bedre rustet ved en evt. ny konflikt. I den forbindelse ønsker Vaktgruppa i Oslo å få tilbakemeldinger fra hele landet om hvordan streiken har vært. Vi trenger all mulig info på hva som virket, hva som ikke virket osv. Vi ønsker ris/ros og forslag til forbedringer.

All info kan sendes inn på mail; streikefeedback@gmail.com

Vi ønsker at dere i «emne» skriver firma navn. Ingenting annet.

 

Alle mailer som bare sier ting som; Jeg fikk ikke noe info, Alt var ræva, Alt var bra, Fikk masse info osv vil bli forkastet. Vi ønsker spesifikk info. Hva var bra, hva var dårlig, osv. Spesifiser mest mulig.

Ingen forslag er dumme, så bare send inn.

2012-09-06T12:17:41+02:006. september 2012|

NAF Avd. 2 Oslo/Akershus ønsker alle en fin sommerferie!

Kontoret vil våre åpent i hele sommer, men det vil være noe reudusert bemanning.

Åpningstiden vil være fra 8 til 15 mandag til fredag

 
Til dere som har vært i streik og enda ikke har levert skjema for streikebidrag,
så er fristen for dette er 6. august 
 
Vi treffes på 23061770 eller  avd2@arbmand.no
 
God sommer alle sammen!
2012-06-29T19:39:31+02:0029. juni 2012|

Enighet i parkering

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har etter mekling hos Riksmeklingsmannen kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for parkeringsselskaper 2012-2014:

 

Forhandlingsleder Trond Karlsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med med at partene kom til enighet etter mekling hos Riksmeklingsmannen. Ut i fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen, sier Karlsen. Forhandlingsutvalget anbefaler følgende forslag:

Forslaget har følgende hovedpunkter:

1. Generelt tillegg til alle på kr 3,57,- pr time

2. Minstelønnssatsene for voksne arbeidstakere økes med kr. 6,- per time

3. Nytt ansiennitetstrinn 8 år, økes med ytterligere kr 2,-

4. Nattillegget økes til kr 18,-

5. Helgetillegget økes til kr. 33,-

6.Skifttillegg for ettermiddag økes til kr 15,-

7.Skifttillegg for natt økes til kr 32,-

-Varslingsfrist for ordinær tjenestetid utvides fra 7 dager til 14 dager.

-Bestemmelsen vedrørende uniformer utvides til at uniformer

2018-03-02T09:34:24+02:0012. juni 2012|

Sterkt beklagelig med tvungen lønnsnemnd

De lavlønte vekterne hindres i å stå videre i kampen for sine lønns- og arbeidsvilkår. Jeg vil gi forbundet og vekterne anerkjennelse og takk for at de har tatt fighten for en lavlønnsgruppe som vil ut av lavlønnsfella, og for å heve statusen til en viktig og sterkt voksende yrkesgruppe. Det har de gjort på vegne av alle vekterne, til tross for at Parat, som representerer en liten andel av yrkesgruppen, har bidratt til å svekke deres sak, sier Roar Flåthen.

2012-06-10T20:16:54+02:0010. juni 2012|