alle

Den norske delegasjonen: Fra venstre ser vi Janita Blomvik, John Anders Hagen, Hilde Thue, Geir Merkesdal, Knut Johannes Berg, Gunnar Bentehaugen, Terje Mikkelsen og Ole Morten Karlsen. (Foto: Hilde Thue)

Fra Norge deltok åtte tillitsvalgte fra Norsk Arbeidsmandsforbund på en nordisk vekterkonferanse i Finland.  Konferansen er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tiden bruktes til å utveksle informasjon og erfaringer mellom de nordiske landene, samt å utvikle det nordiske samarbeidet. Under konferansen ble forskjellige tema diskutert, og representantene informerte om utfordringer i arbeidslivet. 

Representanter fra UNI Europa og UNI Global var på plass. UNI Global representerer over 20 millioner arbeidere fra 900 fagforeninger over hele verden. De ble blant annet diskutert hvordan de nordiske landene jobber for å heve utdanningsnivået for land utenfor Norden. 

Konferansen satte også stor fokus på sikkerhet på flyplasser. Mange fortalte om utfordringer som for eksempel press på sikkerhet i forhold til økt passasjermengder, tekniske løsninger og hyppige endringer i arbeidstider. Det ble under konferansen bestemt at det skal etableres et nordisk samarbeid. Sammen med representanter fra arbeidsgiverforeninger ble det diskutert hvordan vektere skal arbeide opp politiet, blant annet rundt passkontroller og fangetransporter.

Konferansens hovedmål var å samkjøre de nordiske landene i forhold til standarden på de sikkerhetstjenestene vi leverer. Samtidig må vi holde fokus på nye og alternative oppgaver som kan bli en del av hverdagen i fremtiden. 

Her kan du lese full rapport fra vår gode hovedtillitsvalgte i Securitas, Janita Blomvik.