Årsrapporten fra de regionale verneombudene (RVO) i renhold og overnattings- og serveringsbransjen, viser at det fortsatt er et stort behov for deres arbeid med å styrke vernearbeidet og å bidra til at helse- miljø- og sikkerhetsforholdene er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Foto: Ilja Hendel

RVO-enes erfaring er at svært mange av virksomhetene de besøker har et mangelfullt og lite systematisk HMS arbeid, der både daglig ledere og verneombud mangler opplæring i HMS. RVO-ene har også gjort seg den erfaring at virksomhetenes kjennskap og samarbeid med bedriftshelsetjenesten (BHT), kunne vært bedre. Det har vært en økning i antall tips fra RVO-ene til Arbeidstilsynet. Totalt har RVO-ene i 2016 tipset Arbeidstilsynet i 266 saker mot totalt 177 saker i 2015. Hovedsakelig dreier tipsene seg om saker der virksomheten ikke har søkt om godkjenning for renhold og/eller HMS-kort, virksomheten mangler vernetjeneste eller en lovpålagt avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

 Her kan du lese hele rapporten.