I


De regionale verneombudene for anleggsbransjen erfarer at 2023 har vært preget av varierende grad av anleggsaktivitet med regionale forskjeller, da spesielt i det private markedet. RVO-ene har utført hele 2120 arbeidsplassbesøk, hvor de har gitt veiledning om HMS-relaterte temaer. RVO-ene erfarer at mange anleggsarbeidere fortsatt har dårlige brakkeforhold.

Les hele rapporten her 

Brakker og HMS-kort sjekkes hyppig av RVO, og det er derfor naturlig at det forholdet som får flest anmerkninger. RVO erfarer at feil eller manglende HMS-kort kommer på plass etter at RVO har påpekt det. De øvrige forholdene som oftest gis anmerkning, er sakkyndig kontroll (masseforflytningsmaskiner) og risikovurdering. Grøfteplan og samordning var ikke blant de 10 mest anmerkede forholdene i 2022, da var det manglende BHT og manglende vern mot bevegelige deler som kom høyere opp.

Registrerte stans

I 2023 stanset de regionale verneombudene 47 arbeidsoperasjoner på grunn av umiddelbar fare for liv og helse. Grunnlaget for stans varierte, men det ene forholdet som oftest medførte stans, var at gravegroper ikke var avstivet i henhold til kravene.