Foto: Simen Strømme

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer cirka 4300 vektere og vurderer nå ytterligere uttak som kan få alvorlige konsekvenser.

-Ved å ta ut bredt vil vi kunne lamme store deler av Norge. Lufthavner vil måtte stenge, oljeindustrien vil i stor grad måtte stenge ned, tilgangen til kontanter vil stoppe opp og mye av kritisk infrastruktur vil stå ubevoktet. Store deler av alle alarmer i private hjem vil ikke bli respondert på, sier forbundsleder Anita Johansen.

1142 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund er til nå i streik for anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsmandsforbundets målsetting er å ramme arbeidsgiversiden og ikke tredjepart.

Det har så langt ikke vært noen dialog mellom partene. NHO Service og Handel har til nå ikke vist noen tegn til å imøtekomme vekternes krav om ikke å bli hengende etter i lønnsutviklingen. Arbeidsgiversiden har heller ikke imøtekommet forbundets krav om kompensasjon for ubekvem arbeidstid, lærlingers rettigheter og faste og hele stillinger.

-Ved opptrappingen av streiken vil vi ha fokus på å ramme arbeidsgiverne. Det er allikevel ikke til å unngå at ringvirkningene vil ramme tredjeperson, det vil si privatpersoner samt offentlige og private bedrifter, avslutter forbundsleder Anita Johansen.