Norsk Arbeidsmandsforbund setter fokus på viktigheten av mineralnæringen i det grønne skiftet.

Norsk Arbeidsmandsforbund er til stede på årets Arendalsuka.

Tirsdag 16. august

Tirsdag 16. august kl. 19:15-20:00 arrangerer Norsk Arbeidsmandsforbund et møte om mineralnæringens rolle i det grønne skiftet. Arrangementet vil bli holdt på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal og blir strømmet her.

Gruvedrift på norsk jord har vært et utfordrende tema de siste årene. NIMBY har blitt et begrep: Not In My Backyard.

Det er bred enighet om at mineralnæringen er avgjørende for å utvikle den grønne industrien vi trenger for å kunne omstille oss, og at vi sitter på store, uutnyttede ressurser av klimakritiske mineraler.

I Norge har vi en unik mulighet til å skape verdens mest bærekraftige industri på dette området, forankret i et trygt arbeidsliv. Men våger vi å ta sjansen?

Kan vi fortsette å godta at disse mineralene blir utvunnet i diktaturer med forferdelige arbeidsforhold, eller skal vi ta i bruk våre egne ressurser, og akseptere naturinngrepene det fører med seg? Vi tar debatten!

Enkel servering.

I panelet:
Sverre Myrli, Arbeiderpartiet
Anita Johansen, leder Norsk Arbeidsmandsforbund
Anita Hall. Generalsekretær Norsk Bergindustri
Martin Melvær, rådgiver i Bellona
Møteleder: Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda
 
Onsdag 17. august

Nestleder Brede Edvardsen deltar på BNLs arrangement om kontroll og tilsyn onsdag 17. august kl. 12.00-13.00. Hvordan kan kontroll og tilsyn bidra til å kaste kjeltringene ut av byggenæringen? Les mer her.

Torsdag 18. august

Forbundsleder Anita Johansen deltar på et møte om sosial bærekraft i luftfarten torsdag 18. august kl. 12.00-12.40.  Hvordan får vi større sosial ansvarlighet i hele luftfarten, og bukt med selskapsmodeller som baserer seg på atypiske ansettelsesforhold og bidrar til urettferdig konkurranse? Les mer her.

Forbundsleder Anita Johansen deltar også på et møte på Nord-Norge-dagen torsdag 18 august kl.15:45-16.30. Hvordan skal vi balansere hensynet mellom klima og natur, og vekst og vern? Hele arrangementet vil bli strømmet her.