This content has been archived. It may no longer be relevant


Foto: Hege Nilsen Ahlquist

Norsk Arbeidsmandsforbund, LO og mange av LOs forbund vil være til stede under Arendalsuka 2018. I Bankgården, som ligger sentralt i Strandgaten 1, bak Arendal kultur- og rådhus, setter vi arbeidslivet på dagsorden.

Arendalsuka er blitt en arena der nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Vi arrangerer to spennende debatter. Våre arrangementer er gratis og åpne for alle. Stikk innom!

Her kan du lese LOs program på Arendalsuka 2018.

Norsk Arbeidsmandsforbunds arrangementer i Bankgården:

Det organiserte arbeidslivet under press
Hovedscenen Bankgården, torsdag den 16. august kl. 14 – 16.

Organiseringsgraden i Norge går tilbake og vi står foran store utfordringer på arbeidsmarkedet. Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer arbeidstakere fra mange bransjer, blant annet innen anlegg, maskin og renhold. Flere av bransjene er satt under press og er preget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Den norske arbeidslivsmodellen er basert på et partssamarbeid på så vel arbeidsplasser og nasjonalt mellom de organiserte partene på bransjenivå og myndighetsnivå. Statistikk viser imidlertid at organisasjonsgraden på arbeidstakersiden er på vei ned og at færre omfattes av tariffavtalene. Det er særlig i privat sektor at de kollektive institusjonene svekkes.

Hva slags virkemidler må til for at Norge skal kunne ha et seriøst og organisert arbeidsliv i framtiden?

Innledning ved Kristine Nergaard, Fafo
Ordstyrer: Stein Aabø, journalist og forfatter

Paneldeltakere:
Erna Hagensen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund
Trude Tinnlund, LO-sekretær
Stein Gunnes, sjeføkonom Maskinentreprenørenes Forbund
Jon Sandnes, adm.direktør Byggenæringens Landsforening
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.direktør NHO Service og Handel
Kjersti Stenseng, partisekretær Arbeiderpartiet
Margret Hagerup, Stortingsrepresentant Høyre

Grønn tekonologi eller brysom nabo? Mineralnæringens fremtid
Bankgården, onsdag den 15.august kl. 14 – 16

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri og inviterer til debatt om mineralnæringen og NIMBY-vansker i framtidens Norge.

Mineralnæringen tilbyr langsiktige, lønnsomme, private og bærekraftige industriarbeidsplasser i hele landet. Ethvert grønt skifte er helt avhengige av sikker tilgang til en lang rekke mineralske råstoffer. Likelvel er det utfordrende å etablere nye mineralprosjekter i Norge. Mineralnæringen er en typsik Not in my backyard -bransje som kan oppleves som krevende i lokalsamfunnet.

Hvordan kan vi sørge for sikker tilgang til kritiske mineralske råstoffer og samtidig møte lokalsamfunnenes forventinger?

Paneldeltakere:
Magnus Thue, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
Frode Nilsen, administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner
Bror Yngve Rahm, Norsk Industri
Are Tomasgard, LO-sekretær
Åsunn Lyngedal, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Innledning: Anita Johansen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund og Olav Hallset fra Norsk Bergindustri.
Ordstyrer: Per Henrik Stenstrøm