Et lite ambisiøst budsjett, er leder i Arbeidsmandsforbundet sin oppsummering av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Erna Hagensen er bekymret.

– Det er urovekkende både for norsk økonomi og for våre medlemmer at regjeringen stadig bruker mer oljepenger, men at dette ikke gjenspeiles i tiltak mot den økende arbeidsledigheten her til lands, slår hun fast.

Vi må ta et ordentlig tak nå for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten. Vi vet at mange av bedriftene som driver med dette, også driver med annen type kriminalitet, som menneskehandel, prostitusjon, narkotika og hvitvasking av penger. Derfor er det viktig at vi får muskler bok til å rydde opp i dette, sa hun.

 

Les mer i Frifagbevegelse