De internasjonale gruveselskapene gjør lite for å bedre leveforholdene i de mange uformelle bosettingene i gruvedistriktene.

Norsk Arbeidsmandsforbund bidrar til Norsk Folkehjelps Norad-støttede utviklingsarbeid i Sør-Afrika. Oppgavene står i kø for Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere. De organiserer vingårdsarbeidere og slumbeboere som slåss for bedre levekår. De støtter lokalbefolkningen som går rettens vei for å hindre at gruve- og utvinningsindustrien får herje fritt. Ikke minst er kvinner og ungdom viktige målgrupper.

Samarbeid om solidaritet

 Norsk Folkehjelp har vært til stede i Sør-Afrika i over 30 år, og deres mange samarbeidspartnere gjør en stor innsats for å bedre folks hverdag.

-Vi ønsker å rette en stor takk til Norsk Arbeidsmandsforbund for det gode solidaritetssamarbeidet i landsmøteperioden. Våre organisasjoner bygger på de samme verdiene, og det er et godt utgangspunkt for å nå de målene vi setter oss, sier Per Nergaard fungerende generalsekretær, Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp i Sør-Afrika

Slumbeboere, vingårdsarbeidere og lokal­samfunn som er berørt av gruve- og utvinningsindustrien er blant dem Norsk Folkehjelps partnere arbeider med og for. Kvinner og ungdom er prioriterte målgrupper. Når befolkningen får kunnskap og midler til å organisere seg, kan de i fellesskap gjøre noe med de elendige arbeids- og boligforholdene.

Målet er at partnerorganisasjonene gjennom samarbeid og utveksling skal øke sin påvirkning på myndighetene lokalt, nasjonalt eller regionalt. Partnerne jobber også med å øke kunnskapen om hvordan folket kan stille myndigheter til ansvar og kreve åpenhet og informasjon. 

Felles innsats gir økt innflytelse

Når internasjonale gruveselskaper ønsker å etablere seg i Sør-Afrika, følger det gjerne med løfter
om sysselsetting og lokal utvikling. Når driften er i gang, er de fagre løftene ofte glemt, og
lokalbefolkningen sitter igjen med forurensing, fattigdom og arbeidsløshet.

Lufta, maten og vannet er forurenset av svoveldioksid, tungmetaller som kvikksølv og fine partikler som ødelegger folks lunger. Giftige gasser og tungmetaller kan også gi nevrologiske skader.

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Mining Affected Communities United in Action (MACUA) er en av drivkreftene i arbeidet med å beskytte lokalsamfunnenes interesser og dem en stemme i utviklingen av politikk, lovgivning og forskrifter som gjelder gruveindustrien.  

En annen virkelighet bak fasaden

Sør-Afrika er kjent for å produsere vin i verdensklasse som er populær i det internasjonale markedet.
Men lite av overskuddet drypper tilbake på arbeiderne som gjør den aller tyngste jobben. Bare fire
prosent av de sørafrikanske vingårdsarbeiderne er organisert, og de har historisk sett hatt det laveste lønnsnivået i landet. Det er vanlig at arbeiderne bor på gårdene de jobber på, og botilbudet er i mange tilfeller av svært lav standard. 

Tillitsvalgte i fagforeningen CSAAWU som er aktive i Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Trust for Community Outreach and Education (TCOE) forteller at de har opplevd både trusler og vold fra arbeidsgivere som har motsatt seg fagorganisering. Likevel gir de ikke opp kampen for at vingårdsarbeiderne skal få et bedre liv. 

Sterke kvinner og tøffe kår

Nettverket Women on Farms – en av Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere i Sør-Afrika som støttes av Norsk Arbeidsmandsforbund – samler kvinner fra landbruket for å dele erfaringer. 

Organisasjonene Rural Women’s Assembly (RWA), CSAAWU og Coastal Links (EC) jobber for å styrke kvinners menneske- og arbeidsrettigheter i landbruket. For sørafrikanske kvinner har fortsatt begrenset tilgang til jord, frø og mat på grunn av sin lave sosiale status i samfunnet. 

Les hele landsmøterapporten her