Fv. Anita Johansen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund og Frode Alfheim leder i Industri og Energi. Foto: Brian Cliff Olguin

For å styrke arbeidet for våre medlemmers interesser har Arbeidsmandsforbundet og Industri Energi inngått en samarbeidsavtale for å sikre gjennomslagskraft for forbundenes interesser og styrke de to forbundene.

– Det er særlig innenfor områdene arbeidsliv, tariff, organisasjon og næringsliv vi vil prioritere å jobbe sammen, sier Johansen og Alfheim. Som også presiserer at det ikke er snakk om noen sammenslåing.

– Våre medlemmer har mange felles interesser innenfor industri, gruvedrift og anlegg i tillegg til at vi har felles interesser m.h.t. fordeling av det sentralt fremforhandlede lavlønnstillegget.

Huseiere

Avtalen ble inngått i slutten av mai og nå styrkes det ytterligere ved at de to forbundene blir huseiere sammen. Forbundene signerte i går kjøpsavtale for Møllergata 23-25. Dette bygget gir muligheten for framtidige felles samlinger og tettere kontakt mellom forbundene.

Samarbeid med fler

Selv om det nå er Arbeidsmandsforbundet og Industri Energi som inngår denne avtalen er de tydelige på at døra også står åpen for andre.

– Vårt ønske er at også andre forbund og aktører vil styrke sitt samarbeid med oss og gjerne også benytte seg av bygget og fasilitetene vi nå får tilgang på. 

Les mer på FriFagbevegelse