Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Lill Hjønnevåg, kontorsekretær, organisasjonsavd.