Foto: Norsk Folkehjelp

Skredet på Ask i Gjerdrum Kommune i romjulen har gitt oss en påminnelse om viktigheten av den frivillige aktiviteten innenfor norsk redningstjeneste. Koronapandemien har redusert inntektsmulighetene til frivillighetsarbeidet innenfor Norsk Folkehjelp betydelig. 

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. For å bidra til å opprettholde det frivillige arbeidet innenfor Norsk Folkehjelp bevilger Norsk Arbeidsmandsforbund 50 000,-  til Norsk Folkehjelps førstehjelp og redningstjeneste. LO og andre forbund har gjort det samme.

Koronapandemien har redusert inntektsmulighetene for frivillighetsarbeidet innenfor Norsk Folkehjelp vesentlig. Mange lokallag har mistet store deler av inntekten sin som følge av avlyste arrangementer, der lagene tidligere hadde førstehjelpstjenester. Skredet på Ask i romjulen viser viktigheten av det frivillige arbeidet når ulykken inntreffer.

Norsk Folkehjelp gjør en stor jobb for beredskap over hele landet hele året.  Dersom du ønsker å bidra til arbeidet kan du gjøre det på Norsk Folkehjelps nettside:

Les mer om Norsk Folkehjelp – gi din støtte her