14. – 19. august arrangeres den årlige Arendalsuka. I år, som tidligere, er Norsk Arbeidsmandsforbund tilstede med egne arrangmenter, stand og deltakere i debatter. Se hele oversikten her!

VIL POLITIKERNE TETTE IGJEN PENSJONSHULLENE?
Dato: Onsdag 16.august
Tid: 12.00-14.00
Sted: Bankgården
Facebook: her

Norsk Arbeidsmandsforbund, Handel og Kontor, Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund inviterer til debatt om pensjon. Dagens tjenestepensjon i privat sektor er like hullete som en sveitserost og ikke alle i arbeidslivet får være med. Er det greit?

Hullene i dagens ordning:

  • Du blir fratrukket 1G= kr 92 576,- før opptjening av pensjon i det hele tatt kan starte
  • Du er ansatt mindre enn 12 mnd. og får ikke med deg opptjent tjenestepensjon
  • Du har mindre enn 20 % stilling eller er under 20 år og får ikke være med i ordningen

Medvirkende: 
Erna Hagensen, Forbundsleder, Norsk Arbeidsmandsforbund

Trine Lise Sundnes, Forbundsleder, Handel og Kontor
Jørn Eggum, Forbundsleder, Fellesforbundet
Jon Hippe, Forskningsleder, FAFO

Alexandra Plahte, Leder pensjon, Gabler Steenberg & Plahte AS
Dag Terje Andersen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

FRUKOSTMØTE – MINERALER FOR DET GRØNNE SKIFTET
Dato: Torsdag 17.august
Tid: 08.30-10.00

Sted: Bankgården
Facebook: her

På Arendalsuka inviterer Norsk Arbeidsmandsforbund i samarbeid med LO og Norsk Bergindustri til frokostmøte om muligheter for vekst i den norske mineralnæringen. 

Det vil være et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle ny industri, arbeidsplasser, teknologi og verdiskaping. Møtet arrangeres på Bankgården 17 august kl. 0900-1000. Det vil bli servert frokost fra 0830. 

Debatten ledes av Stein Aabø.

Medvirkende:
Anita Johansen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund
Are Tomasgard, LO-sekretær
Terje Åsland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet de grønne
Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre
Svein Oppegård, direktør for politikk i NHO
Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri

BOKLANSERING – DET MØRKE ARBEIDSLIVET
Dato: Torsdag 17.august
Tid: 14.00-16.00
Sted: Bankgården
Facebook: her

Norsk Arbeidsmandsforbund og LO lanserer boken «Det mørke arbeidslivet». Menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rammer hardt. Det handler om at noen beriker seg grovt på andre menneskers svært sårbare situasjon. Men det undergraver også seriøse bedrifter og arbeidsplasser og tærer på fundamentet for norsk samarbeid og rettferdig konkurranse. Vi, som alltid har bygd på tilliten til hverandre, blir påtvunget tvil, skepsis, frykt og redsel. 

Boka «Det Mørke Arbeidslivet» viser i all sin gru hvordan enkeltmennesker og grupper av arbeidstakere blir utnyttet i slaveliknende tilstander, og hvordan arbeidsmiljøkriminaliteten blir satt i system. Mennesker med minoritetsbakgrunn er ekstra sårbare for utnytting. Gjennom ekte saker, intervjuer, fakta og politikk viser forfatterne at det likevel er mulig å bekjempe det mørkeste arbeidslivet. 

Panelet ledes av Stein Aabø, journalist i Dagbladet.

Medvirkende:
Erna Hagensen, Forbundsleder, Norsk Arbeidsmandsforbund
Brede Edvardsen, Forbundssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund
Torgny Hasås, Forfatter, LO-Media
Ørnulf Halmrast, Regiondirektør, Arbeidstilsynet
Tor Arne Gangsø, Områdedirektør, Kommunenes Sentralforbund
Jon Sandnes, Adm. Dir., Byggenæringens Landsforening
Trond Johannesen, Adm. Dir, Maskinentreprenørenes Forbund
Dag Terje Andersen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpariet
Anne-Cecilie Kaltenborn, Adm. Dir, NHO Service