Arbeiderpartiets Tuva Moflag i midten, flankert av forbundsleder Anita Johansen (venstre) og leder i NHO Service og Handel til høyre. 

Denne uken har renholdsgruppen i Norsk Arbeidsmandsforbund vært på et viktig oppdrag:
Sammen med NHO Service og Handel har de brukt to dager på å jobbe seg tettere sammen foran årets tariffoppgjør. Flere av landets største renholdsbedrifter hadde sendt toppledelsen for å komme de tillitsvalgte i møte for å styrke det utrolig viktige samarbeidet mellom partene.

En rekke gode innledere hadde tatt turen for å møte renholderne. Stortingsrepresentant Tuva Moflag (AP) tok for seg Norgesmodellen som er under utarbeidelse fra regjeringens side, hvor det offentlige som innkjøper skal stille krav til ordnede lønns- og arbeidsvilkår på en langt sterkere måte enn før. Hun fikk med seg mange gode innspill fra en svært talefør forsamling, og hun inviterte til flere møter på temaet.
FAFO (Fagbevegelsens Forskningsstiftelse) presenterte sin rapport om arbeidstakeres medvirkning i jobbdemokratiet. Har arbeidsplassene verneombud? Er de ansatte representert i styrene? Har bedriftene nok tillitsvalgte? Hvordan står det egentlig til med partssamarbeidet ute på bedrifter i privat sektor?

Presentasjonen løftet mange spørsmål som siden ble grundig debattert i flere gruppearbeid gjennom de to dagene. Både leder i NHO Service og Handel Anne Cecilie Kaltenborn og vår egen leder Anita Johansen var med gjennom hele konferansen og var enige om nytteverdien av å bruke tid sammen:
– Det er slik vi kommer frem til de omforente løsningene sier Kaltenborn, og Johansen stemmer i:
– Skal vi få partssamarbeidet til å virke i alle ledd må vi snakke oss igjennom de utfordringene vi har!

Det ble diskutert å holde felles dialogkonferanser for alle ansatte, felles brosjyrer som forklarer arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i partssamarbeidet, for å nevne noe.
Uenighetene er fortsatt til stede, men to effektive dager har gitt en bedre verktøykasse for å løse dem på den enkelte arbeidsplass.