I dag åpnet arbeidslivets kunnskapsportal på nett

Formålet med arbeidslivet.no er gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for sitt faglige arbeid og fagligpolitiske engasjement.

Den innholder aktuelt stoff om temaer som: Hva sier forskningen? Hva mener LO? Hvor finner jeg ut mer?

Arbeidslivet.no er en nettbasert kunnskapsportal om og for arbeidslivet. Nettsiden skal formidle nyheter, forskning, fakta, statistikk og meninger om utvalgte arbeidslivstema på en lett tilgjengelig måte. Temaene er sortert under overskriftene arbeid, lønn, velferd og internasjonalisering.

Portalen retter seg først og fremst retter seg mot aktive medlemmer og tillitsvalgte, men også arbeidsgivere, politiske beslutningstakere og media vil finne bakgrunnsinformasjon om viktige arbeidslivssaker.

Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO Media.