Nærings- og handelsminister Trond Giske  meddelte styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani før jul at departementet gir klarsignal for åpning av kullgruve Lunckefjell. Samtidig har Miljøverndepartementet gitt godkjennelse etter svalbardmiljøloven.

– Dette er et spennende prosjekt forretningsmessig. Det vil bidra til å sikre sysselsetting på Svalbard i god tid fremover. Jeg er glad på vegne av Store Norske og hele Svalbard-samfunnet, sier Giske.

– En fin julepresang, sier Arbeidsmandsforbundets Erna Hagensen etter at Arbeiderpartiets stortingruppe gikk inn for fortsatt kullgruvedrift på Svalbard

Les mer på regjeringen.no