Svenssonstiftelsen inviterer tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Siden 2010 har Svenssonprisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain, gruvearbeidere i Mexico og tekstilarbeidere fra Kambodsja. I fjor gikk prisen til den uavhengige fagbevegelsen i Kasakhstan, som har blitt både forfulgt, trakassert og fengslet av egne myndigheter. Med deres hjelp har den internasjonale fagbevegelsen kunnet sette søkelys på situasjonen for arbeidstakere og fagorganiserte i Kazakhstan.

Fristen for å foreslå kandidater er 1.januar 2019, men allerede nå er det fritt frem for å nominere folk eller organisasjoner man mener fortjener anerkjennelsen og ressursene som ligger i denne prisen. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.» Alle ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen. 
 Stiftelsen oppfordrer alle til å begynne jobben med å forberede og sende inn forslag på verdige kandidater allerede nå.

Tiden vi lever i preges av ulikhet og sosial uro. Gjennom fagorganisering og respekt for faglige rettigheter kan vanlige mennesker få redskapene som trenges til å stå opp for rettferdig fordeling av godene og et anstendig arbeidsliv.
For stiftelsen handler internasjonal solidaritet om å bidra til å bygge opp arbeidsfolks organisasjoner. Kun slik mener stiftelsen vi kan bygge samfunn som forvalter naturressurser på en måte som kommer hele folket til gode, bygge sterke fellesskap og rettferdig fordeling.
Det er i denne ånden stiftelsen fortsetter å dele ut Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for noen av de som står fremst i kampen. Det blir ingen rettferdighet uten en sterk fagbevegelse.

Lenkene til nominasjonssidene på nett er: 

https://www.svenssonstiftelsen.com/nominere

https://www.svenssonstiftelsen.com/nominate