Har du lang arbeidserfaring, men mangler den formelle kompetansen? Med et fagbrev står man sterkere i arbeidslivet og i mange tilfeller har man krav på høyere lønn.

AOF planlegger oppstart av Teori til fagprøven innenfor «Sikkerhetsfaget» i Molde og Kristiansund.

Kursene vil gå over to semester, med samling en kveld i uka fra 17.00 – 21.00. Planlagt oppstart medio april.

 

Etter endt kurs melder man seg selv opp til eksamen via privatistweb.no. Etter bestått teorieksamen (og med nok praksis innenfor faget) melder man seg opp til den praktiske delen av fagprøven hos fylkeskommunen.

Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund kan søke utdanningsstipend for å dekke deler av kurskostnadene. Les mer her: https://arbeidsmandsforbundet.no/medlemmer/medlemsfordeler/stipend/

For mer informasjon se vedlagte skriv, våre websider: Teori til fagprøven  eller ta kontakt med oss på mr@aof.no eller på telefon: 911 68 491.