Vi søker for snarlig tiltrede anleggssekretær til våre avdelingskontor på Sør- og Vestlandet.

Anleggssekretæren skal, i samarbeid med distriktssekretærene for våre avdelinger 6 og 7, rekruttere medlemmer, bistå tillitsvalgte og inngå nye tariffavtaler gjennom oppsøkende virksomhet. Betydelig reisevirksomhet må påregnes, i noen sammenhenger også til anlegg utenfor avdelingene 6 og 7. Kontorsted fastlegges i samråd med anleggssekretæren.

Avdeling 6 dekker Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland fylke), mens avdeling 7 dekker Rogaland og Aust- og Vest-Agder (Agder fylke). Avdelingskontorene har hhv. fire og tre medarbeidere, i tillegg kommer regionale verneombud i hvert av dagens fylker. Avdelingskontorene ligger administrativt under personalsjefen i forbundet sentralt.

Les hele stillingsannonsen her