Fra venstre: Anita Paula Johansen , Erna Hagensen og Helge Haukeland

I dag onsdag 1. november ble det holdt landsstyremøte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Nestleder Helge Haukeland har varslet at han går av med pensjon ved årsskiftet. På landsstyremøtet ble det holdt suppleringsvalg og Anita Paula Johansen fra bergindustrien ble valgt til ny nestleder. Hun tiltrer 1. januar 2018. Anita Johansen var tidligere valgt som forbundssekretær og blir erstattet av Arne Presterud fra anlegg.