Forbundet er skuffet over at regjeringen verken bevilget penger til flere prosjekter i anlegg, eller øke permitteringsperioden til 52 uker.

Forbundsleder Anita Johansen hadde forventet mer penger i revidert statsbudsjett.

– Bedriftene må kunne beholde arbeidernes kompetanse og erfaring, samtidig som det er viktig for de ansatte å ha en jobb å komme tilbake til, sier forbundsleder Johansen.

– Vi kan ikke se at det er satt av ekstra midler til å utbedre etterslep, vedlikehold eller fremskynding av planlagte infrastrukturprosjekter.

Les mer her