Fellesforbundet og Norsk Industri kom i helgen fram til et anbefalt meklingsforsalg for frontfagene. Dette er et forslag for økt likelønn og lavlønn, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke.

Her er de viktigste forslagene:

  • Det er gitt et likelønnstillegg på 50 øre som skal fordeles blant ansatte på den enkelte bedrift.
  • Alle har fått et generelt tillegg på 1 kroner pr. time.
  • For Tekooverenskomsten som ikke har lokal forhandlingsrett, er det gitt et tillegg på 1,50 kroner.
  • Viktig skritt for bruk av 14-28-rotasjon offshore.
  • Egen rammeavtale for innarbeiding av arbeidstid på landanlegg.
  • Fri med lønn for å delta i konferansetimer i grunnskole.
  • Heving av minstelønn, betalingsbestemmelser og et særskilt løft på nattillegget offshore.

Forslaget går nå til uravstemning hos Fellesforbundets medlemmer.

Les mer hos Fellesforbundet