På andre dag i samlingen for Forbundsalliansen er budskapet fra alle regionene klar – vi vil at alle medlemmer skal få mulighet til å si hva de mener om Forbundsalliansen.

Det er veldig god stemning i salen. Marit Nielsen fra vår nordligste region  fortalte fra talerstolen om deres planer for å involvere flest mulig medlemmer, til tross for store avstander. I likhet med flere ser hun fram til å starte arbeidet sammen tillitsvalgte og ansatte i regionen fra de tre andre forbundende.

På Arbeidsmandsforbundets sider vil du etter hvert finne informasjonen du trenger for å følge med på høringsprosessen. Torsdag 20. september legges høringsdokumententet ut på nett.