Husker du historien om renholdere i ISS som arbeidet på Thon hotell Hammerfest og som ble sagt opp på grunn av rasjonalisering?

Hammerfest tingrett mente ISS ville hatt behov for mye ekstraarbeid dersom bemanningsplanen hadde blitt gjennomført. Retten konkluderte med at behovet for rasjonalisering ikke var saklig begrunnet, og alle oppsigelsene ble kjent ugyldige, skriver LO-advokatene

ISS har nå, før ankefristen er utløpt, opplyst at selskapet ikke vil anke saken og utbetale idømt erstatning og sakskostnader. Alle renholdere ved Thon Hotel Hammerfest er derfor nå sikret fortsatt arbeid.

Silje Solberg hadde saken for renholderne, og Norsk Arbeidsmandsforbund.