Nå er årsrapportene for de regionale verneombudene ferdigstilt. Årsrapportene til de regionale verneombudene gir et tydelig bilde av de HMS- utfordringene bransjene møter.

Til tross for strenge nasjonale og lokale smitteverntiltak og perioder med pålagt hjemmekontor, har de regionale verneombudene (RVO) opprettholdt et høyt aktivitetsnivå overfor virksomhetene.

I 2020 har de gjennomført fysiske besøk og gitt veiledning til virksomhetene, selv om antallet er lavere enn i et normalår. I kontakten med virksomhetene har kartlegging, risikovurdering og tiltak for å ivareta godt smittevern vært hovedfokus.

Arbeid opp mot ikke-godkjente renholdsvirksomheter

Årsrapporten viser at RVO-ene har vært i kontakt med svært mange ikke-godkjente renholdsvirksomheter i året som har gått. De har kontaktet over 750 renholdsvirksomheter som ikke har vært oppført som godkjente i renholdsregisteret. Av disse var det 325 som ikke registrerte seg innen rimelig tid. Arbeidstilsynet ble tipset om hvem dette gjaldt slik at dette kunne følges opp videre. 

Mot slutten av 2020 ble deler av landet igjen delvis nedstengt og flere av RVO-ene startet med digital veiledning på Teams. RVO-ene har gjennomført både digital veiledning mot enkeltvirksomheter og digitale verneombudsforum for verneombud og tillitsvalgte innen renhold. Tilbakemelding er at kunnskapsdeling, veiledning og kompetanseheving fungerer svært godt digitalt, men det kan være en utfordring å kvalitetssikre virksomhetenes skriftlige dokumentasjon på systematisk HMS-arbeid.

Les hele årsrapporten for 2020 fra RVO i hotell, restaurant og renhold.  

Behov for å styrke vernearbeidet i bygg og anlegg

De regionale verneombudene i bygg og anlegg er ansatt i henholdsvis Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Det er disse som har lagt rammene for deres utadrettede aktivitet i 2020.

Årsrapporten til de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene denne bransjen møter. Den viser også at det er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, og bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

I 2020 har RVO-ene i henholdsvis bygg- og anleggsbransjen besøkt til sammen over 5800 arbeidsplasser. RVO-ene stanset farlig arbeid hele 1810 ganger i 2020. Det er utført flest antall stans i byggebransjen med 1714 stans, hvorav et stort antall av tilfellene er stans grunnet uforsvarlig arbeid i høyden.

Brakkeforhold og smitteverntiltak

RVO-ene rapporterer at det er gjentakende utfordringer i bygge- og anleggsbransjen, blant annet dårlig sikkerhetskultur, manglende HMS-kort, manglende sikring av arbeidstakere som jobber i høyden og språkutfordringer for utenlandske arbeidere. Brakkeforhold har vært et fokusområde de siste årene. Det har det også vært i 2020, men da spesielt rettet mot smitteverntiltak og lignende. Det er fortsatt registrert et høyt antall tilfeller med uholdbare forhold på spise- og skiftebrakker.

Les hele årsrapporten for 2020 fra RVO i bygg og anlegg.