Det kan se ut som om NHO er på ideologisk svenskehandel, sier LO-leder Roar Flåthen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han ser likheter i innfallsvinkel med den de borgerlige i Sverige har hatt, blant annet med begrepet «utenforskapet». Dette begrepet er hentet inn i debatten av de borgerlige også her til lands, og spiller på alle dem som er utenfor arbeidslivet. LO-lederen mener at det er et større problem med et ekskluderende arbeidsliv.

Flåthen mener å se et mønster i argumentasjonen fra NHO, tenketanken Civita og de borgerlige partiene når de hevder at velferdsordningene ikke er bærekraftige.

Les mer i Frifagbevegelse