Ønsker du å søke på nytt?

Hvis du ikke fant det du søkte etter, kan du forsøke et nytt søk.

Stipend

Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund kan søke forbundet og LO om utdanningsstipend. 

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Stipend kan tildeles søkere som fyller kravene og ikke får utgifter til opplæringstiltak/kompetanseutvikling dekket på annen måte.

Søknadsberettiget er medlemmer som har vært sammenhengende ordinært medlem i forbundet over 1. år. Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Utdanningsfondet støtter kursutgifter til:

 • Etter og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke
 • Fagbrev (praksiskandidater)
 • Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse
 • Grunnskolefag
 • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedrifts- utvikling knyttet til bedrifter
 • Helårsstudie (2 semester) på hel- eller deltid ved høyskoler og universiteter, folkehøyskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi

Regler for tildeling av stipend

 1. Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer
9. februar 2012|

Overenskomstkurs Maskin

Dato: 6. – 8. mai 2020

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Målgruppe: Tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

 

Kursinnhold:
• Overenskomstens oppbygning og innhold
• Tolkninger og hvordan en løser uenigheter rundt denne
• Prosessen før, under og etter et tariffoppgjør

Påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf—kurs-ianleggsoverenskomsten-for-maskinentreprenorer/348434/kurs

Frist: 27. mars 2020

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk
Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt
arbeidsfortjeneste.

21. februar 2020|

AOF Kurs – Teori til fagprøven innenfor Sikkerhetsfaget

Har du lang arbeidserfaring, men mangler den formelle kompetansen? Med et fagbrev står man sterkere i arbeidslivet og i mange tilfeller har man krav på høyere lønn.

AOF planlegger oppstart av Teori til fagprøven innenfor «Sikkerhetsfaget» i Molde og Kristiansund.

Kursene vil gå over to semester, med samling en kveld i uka fra 17.00 – 21.00. Planlagt oppstart medio april.

 

Etter endt kurs melder man seg selv opp til eksamen via privatistweb.no. Etter bestått teorieksamen (og med nok praksis innenfor faget) melder man seg opp til den praktiske delen av fagprøven hos fylkeskommunen.

Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund kan søke utdanningsstipend for å dekke deler av kurskostnadene. Les mer her: https://arbeidsmandsforbundet.no/medlemmer/medlemsfordeler/stipend/

For mer informasjon se vedlagte skriv, våre websider: Teori til fagprøven  eller ta kontakt med oss på mr@aof.no eller på telefon: 911 68 491.

6. februar 2020|

NAF Grunnkurs påbygging hovedavtalen

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte som har fullført Introkurs og Grunnskolering

Dato: 11. -13. juni 2019
Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg

Påmeldingsfrist: 30. april 2019

Dette er et kurs som bygger på NAFs grunnskolering, og gir en dypere forståelse i og bruk av Hovedavtalen.

Kurset inneholder:
*Historie – Ideologi
*Hvordan bruke hovedavtalen
*Hovedavtalens bestemmelser og virkemåte
 

Kurset er gratis og reise til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Mer info og påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf-grunnkurs-pabygging-hovedavtalen/314918/kurs

10. april 2019|

Personvernerklæring

Norsk Arbeidsmandsforbunds personvernerklæring

Innhold

 

Behandlingsgrunnlag

Medlemmer

Norsk Arbeidsmandsforbund behandler personopplysninger om medlemmer for å oppfylle forbundets forpliktelser ved medlemskapet etter våre vedtekter og tariffavtalene.

Vedtektene og tariffavtalene er Norsk Arbeidsmandsforbunds rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger om medlemmer, tidligere medlemmer og personer som har søkt om medlemskap.

Brukere – personvern på nettsidene

Brukere av Norsk Arbeidsmandsforbunds nettsted og nettbaserte tjenester kan avgi

15. mars 2019|

Kurs i Maskinoverenskomsten NAF-MEF

Målgruppe: tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

Dato: 27. – 29. mars 2019

Sted: Scandic Parken, Ålesund

 

Kursinnhold:

 • Overenskomstens oppbygning og innhold
 • Tolkninger og hvordan en løser uenigheter rundt denne
 • Prosessen før, under og etter et tariffoppgjør

Kurset dekkes i sin helhet av forbundet inkl. reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes iht. AOFs satser som per d.d. er kr. 148,- per tapte arbeidstime, dette stipendet er skattefritt. Et annet alternativ nytt nå fra 2019, er at forbundet betaler ut tapt arbeidsfortjeneste på vanlig måte, med trekk av skatt osv.

Påmeldingsfrist: 10. mars 2019

Meld deg på her: https://www.aof.no/moreogromsdal/medlem-og-tillitsvalgt/naf—kurs-i-maskinoverenskomsten-mef-naf/312302/kurs

1. februar 2019|

Ungdomskurs

Målgruppe: unge tillitsvalgte og medlemmer

Dato: 24.-26. mai 2019

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

Kursinnhold

 • Arbeidsmiljøloven
 • Hovedavtalen
 • Forhandlinger og hersketeknikker
 • Norsk Arbeidsmandsforbunds ungdomsarbeid

Foreleser: Ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund – Karina Veum

Kurset er gratis. Norsk Arbeidsmandsforbund dekker reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend (kr 148 pr time), eller beskattet reelt arbeidstapsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2019

Her kan du melde deg på: https://www.aof.no/sorrogaland/medlem-og-tillitsvalgt/norsk-arbeidsmandsforbund—ungdomskurs/311281/kurs

 

 

 

28. januar 2019|

Grunnskolering – Organisasjon og organisering

Tidsrom:            25. mars – 29. mars 2019

Sted:                     Scandic Kokstad, Bergen

Veiledere:          Jan Erik Brøste og Christian Heinecke

Kursvert:            Hege K Mjelde

 

Dette er et kurs for medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund som ønsker en innføring i organisasjons og tillitsvalgtarbeid.

Kurset inneholder:

22. januar 2019|

MoTo kurs vår 2019: HMS og den tillitsvalgte – 5.-7. juni 2019

Vi ønsker å informere våre medlemmer og tillitsvalgte om AOFs kurstilbud for våren 2019 innen den faglige tillitsvalgtskoleringen.

MoTo-kurset «HMS og den tillitsvalgte» skal avholdes 5. til 7. juni 2019 på Skifer Hotell på Oppdal. Søknadsfrist er 29. april 2019.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i et LO-forbund tilsluttet privat, kommunal eller offentlig sektor.

«I HMS-arbeidet er det av stor viktighet at partene i bedriften klarer å etablere et godt samarbeid. Ikke minst er det viktig at verneombudet samarbeider med de tillitsvalgte. Men hvem gjør hva? Hvem har myndighet? Hvor har vi sterke felles interesser, og kan vi bli uenige? Dette og mye mer handler dette kurset om, og derfor egner det seg godt for såvel medlemmer med interesse for HMS til fagorganiserte verneombud og tillitsvalgte.»

Kursene søkes på nettsiden til AOF (www.aof.no). AOF sender søknadene videre til de enkelte forbund som evt innvilger stipend til å

20. november 2018|

MoTo kurs vår 2019: Grunnleggende arbeidsrett – 10.-12. april 2019

Vi ønsker å informere våre medlemmer og tillitsvalgte om AOFs kurstilbud for våren 2019 innen den faglige tillitsvalgtskoleringen.

MoTo-kurset «Grunnleggende arbeidsrett» skal avholdes 10. til 12. april 2019 på Quality Grand Hotell i Kristiansund. Søknadsfrist er 4. mars 2019.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i et LO-forbund tilsluttet privat, kommunal eller offentlig sektor.

«For en tillitsvalgt er det umulig å komme utenom emnet arbeidsrett. Det er et omfattende emne, hvor mange føler de kommer til kort. Dette kurset skal forsøke å bøte på det. Kurset er kalt grunnleggende arbeidsrett, fordi det skal gi deg som deltaker et grunnlag, et helhetlig fundament, som du kan bygge videre på etter hvert som du skaffer deg erfaring som tillitsvalgt, og skaffer deg nye kunnskaper. Dette kurset vil forhåpentligvis gi deg litt bedre oversikt over hva arbeidsrett handler om, og et puff videre.»

Kursene søkes på nettsiden til AOF (www.aof.no). AOF

20. november 2018|