Ønsker du å søke på nytt?

Hvis du ikke fant det du søkte etter, kan du forsøke et nytt søk.

Stipend

Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund kan søke forbundet og LO om utdanningsstipend. 

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Stipend kan tildeles søkere som fyller kravene og ikke får utgifter til opplæringstiltak/kompetanseutvikling dekket på annen måte.

Søknadsberettiget er medlemmer som har vært sammenhengende ordinært medlem i forbundet over 1. år. Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Utdanningsfondet støtter kursutgifter til:

 • Etter og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke
 • Fagbrev (praksiskandidater)
 • Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse
 • Grunnskolefag
 • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedrifts- utvikling knyttet til bedrifter
 • Helårsstudie (2 semester) på hel- eller deltid ved høyskoler og universiteter, folkehøyskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi

Regler for tildeling av stipend

 1. Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer
2020-01-13T15:12:24+01:009. februar 2012|

NAF Grunnkurs påbygging hovedavtalen

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte som har fullført Introkurs og Grunnskolering

Dato: 11. -13. juni 2019
Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg

Påmeldingsfrist: 30. april 2019

Dette er et kurs som bygger på NAFs grunnskolering, og gir en dypere forståelse i og bruk av Hovedavtalen.

Kurset inneholder:
*Historie – Ideologi
*Hvordan bruke hovedavtalen
*Hovedavtalens bestemmelser og virkemåte
 

Kurset er gratis og reise til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Mer info og påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf-grunnkurs-pabygging-hovedavtalen/314918/kurs

2019-04-10T10:44:00+02:0010. april 2019|

Personvernerklæring

Norsk Arbeidsmandsforbunds personvernerklæring

Innhold

 

Behandlingsgrunnlag

Medlemmer

Norsk Arbeidsmandsforbund behandler personopplysninger om medlemmer for å oppfylle forbundets forpliktelser ved medlemskapet etter våre vedtekter og tariffavtalene.

Vedtektene og tariffavtalene er Norsk Arbeidsmandsforbunds rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger om medlemmer, tidligere medlemmer og personer som har søkt om medlemskap.

Brukere – personvern på nettsidene

Brukere av Norsk Arbeidsmandsforbunds nettsted og nettbaserte tjenester kan avgi

2019-06-14T13:45:34+02:0015. mars 2019|

Kurs i Maskinoverenskomsten NAF-MEF

Målgruppe: tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

Dato: 27. – 29. mars 2019

Sted: Scandic Parken, Ålesund

 

Kursinnhold:

 • Overenskomstens oppbygning og innhold
 • Tolkninger og hvordan en løser uenigheter rundt denne
 • Prosessen før, under og etter et tariffoppgjør

Kurset dekkes i sin helhet av forbundet inkl. reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes iht. AOFs satser som per d.d. er kr. 148,- per tapte arbeidstime, dette stipendet er skattefritt. Et annet alternativ nytt nå fra 2019, er at forbundet betaler ut tapt arbeidsfortjeneste på vanlig måte, med trekk av skatt osv.

Påmeldingsfrist: 10. mars 2019

Meld deg på her: https://www.aof.no/moreogromsdal/medlem-og-tillitsvalgt/naf—kurs-i-maskinoverenskomsten-mef-naf/312302/kurs

2019-02-01T10:40:05+01:001. februar 2019|

Ungdomskurs

Målgruppe: unge tillitsvalgte og medlemmer

Dato: 24.-26. mai 2019

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

Kursinnhold

 • Arbeidsmiljøloven
 • Hovedavtalen
 • Forhandlinger og hersketeknikker
 • Norsk Arbeidsmandsforbunds ungdomsarbeid

Foreleser: Ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund – Karina Veum

Kurset er gratis. Norsk Arbeidsmandsforbund dekker reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend (kr 148 pr time), eller beskattet reelt arbeidstapsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2019

Her kan du melde deg på: https://www.aof.no/sorrogaland/medlem-og-tillitsvalgt/norsk-arbeidsmandsforbund—ungdomskurs/311281/kurs

 

 

 

2019-01-28T09:58:50+01:0028. januar 2019|

Grunnskolering – Organisasjon og organisering

Tidsrom:            25. mars – 29. mars 2019

Sted:                     Scandic Kokstad, Bergen

Veiledere:          Jan Erik Brøste og Christian Heinecke

Kursvert:            Hege K Mjelde

 

Dette er et kurs for medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund som ønsker en innføring i organisasjons og tillitsvalgtarbeid.

Kurset inneholder:

2019-01-22T11:54:44+01:0022. januar 2019|

MoTo kurs vår 2019: HMS og den tillitsvalgte – 5.-7. juni 2019

Vi ønsker å informere våre medlemmer og tillitsvalgte om AOFs kurstilbud for våren 2019 innen den faglige tillitsvalgtskoleringen.

MoTo-kurset «HMS og den tillitsvalgte» skal avholdes 5. til 7. juni 2019 på Skifer Hotell på Oppdal. Søknadsfrist er 29. april 2019.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i et LO-forbund tilsluttet privat, kommunal eller offentlig sektor.

«I HMS-arbeidet er det av stor viktighet at partene i bedriften klarer å etablere et godt samarbeid. Ikke minst er det viktig at verneombudet samarbeider med de tillitsvalgte. Men hvem gjør hva? Hvem har myndighet? Hvor har vi sterke felles interesser, og kan vi bli uenige? Dette og mye mer handler dette kurset om, og derfor egner det seg godt for såvel medlemmer med interesse for HMS til fagorganiserte verneombud og tillitsvalgte.»

Kursene søkes på nettsiden til AOF (www.aof.no). AOF sender søknadene videre til de enkelte forbund som evt innvilger stipend til å

2018-12-06T10:16:28+01:0020. november 2018|

MoTo kurs vår 2019: Grunnleggende arbeidsrett – 10.-12. april 2019

Vi ønsker å informere våre medlemmer og tillitsvalgte om AOFs kurstilbud for våren 2019 innen den faglige tillitsvalgtskoleringen.

MoTo-kurset «Grunnleggende arbeidsrett» skal avholdes 10. til 12. april 2019 på Quality Grand Hotell i Kristiansund. Søknadsfrist er 4. mars 2019.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i et LO-forbund tilsluttet privat, kommunal eller offentlig sektor.

«For en tillitsvalgt er det umulig å komme utenom emnet arbeidsrett. Det er et omfattende emne, hvor mange føler de kommer til kort. Dette kurset skal forsøke å bøte på det. Kurset er kalt grunnleggende arbeidsrett, fordi det skal gi deg som deltaker et grunnlag, et helhetlig fundament, som du kan bygge videre på etter hvert som du skaffer deg erfaring som tillitsvalgt, og skaffer deg nye kunnskaper. Dette kurset vil forhåpentligvis gi deg litt bedre oversikt over hva arbeidsrett handler om, og et puff videre.»

Kursene søkes på nettsiden til AOF (www.aof.no). AOF

2018-12-06T10:15:57+01:0020. november 2018|

MoTo kurs vår 2019: Ansettelser og oppsigelser – 27.-29. mars 2019

Vi ønsker å informere våre medlemmer og tillitsvalgte og AOFs kurstilbud for våren 2019 innen den faglige tillitsvalgtskoleringen.

MoTo-kurset «Ansettelser og oppsigelser» skal avholdes 27. til 29. mars 2019 på Ørland Kysthotell. Søknadsfrist er 20. februar 2019.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i alle fagforeninger i LO.

«Kurset passer for medlemmer og tillitsvalgte som har behov for eller ønsker en innføring i problematikk og regelverk knyttet til ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold.»

Kursene søkes på nettsiden til AOF (www.aof.no). AOF sender søknadene videre til de enkelte forbund som evt innvilger stipend til å dekke kursavgift, reise og opphold samt tapt arbeidsfortjeneste etter en fast skattefri sats. Dersom forbundet ikke innvilger stupend, blir du automatisk avmeldt fra kurset. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du på: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/aof-moto—ansettelser-og-oppsigelser-i-arbeidsforhold/299255/kurs

 

 

 

2018-12-06T10:15:22+01:0020. november 2018|

MoTo kurs vår 2019: Kvinner i fokus – 20.-22. februar 2019

Vi ønsker å informere våre medlemmer og tillitsvalgte om AOFs kurstilbud for våren 2019 innen den faglige tillitsvalgtskoleringen.

MoTo-kurset «Kvinner i fokus» skal avholdes 20. til 22. februar 2019 på Scandic Hell. Søknadsfrist er 14. januar 2019.

Målgruppe: Kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte i alle fagforeninger i LO.

«Organisasjons-Norge har bruk for aktive kvinner som deltar i samfunnsdebatten på egne premisser og setter dagsorden.  Dette kurset er ment for de kvinnene som har lyst til å delta mer i offisielle forum både på jobb og kanskje også innen politikk eller samfunnsliv for øvrig. Du får trening i både formelle og utformelle samtaler sammen med andre kvinner som har lyst til å bli tryggere og få mer selvtillit til å markere seg med sine standpunkt. Tilbakemeldingene på kurset er svært gode og mange kvinner opplever at de har stort utbytte av å være med. Hiv deg med du

2018-12-06T10:05:46+01:0020. november 2018|