Forbundsleder Erna Hagensen er oppgitt over regjeringens likestillingspolitikk

Jeg blir provosert når regjeringen bruker abortloven som et forhandlingskort, sier Hagensen. 

I dag markeres den internasjonale kvinnedagen, 8.mars. Kamp for kvinners stemmerett, likelønn og kvinners rett til å bestemme over egen kropp har vært sentrale krav som har blitt markert opp gjennom årene. Her er en oversikt over arrangement i hele landet.

-Jeg er glad for å se den store mobiliseringen over hele landet på den internasjonale kvinnedagen. Abortloven engasjerer. Kvinner er forbanna og dette er et sterkt signal til regjeringen om at nok er nok. Det store engasjementet mot reservasjonsretten for leger i 2014 viste at det nytter å ta kampen og stå sammen, sier forbundsleder Erna Hagensen.

Arbeidslivet har stagnert

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars kommer FNs arbeidsorganisasjon ILO ut med en rapport om den globale situasjonen for likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet. Trenden har vært positiv sett i et 100-årsperspektiv. Den nye rapporten fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser at det har vært enorm fremgang for kvinners deltakelse og rettigheter i arbeidslivet siden ILO vedtok de første konvensjonene om kvinner og arbeid i 1919.

-Vi må huske på at de rettigheter kvinner har i dag ikke har kommet gratis. Det har vært en lang kamp. Jeg vil takke alle de kvinner som har gått foran for at vi skal ha de rettigheter vi har i dag. Jeg vet at den personlige prisen for å ta disse kampene har vært høy. Men uten disse kvinnene hadde vi ikke hatt grunnleggende rettigheter som organisasjonsrett eller stemmerett, fortsetter Hagensen.

ILO-konvensjon mot kjønnsbasert trakassering på jobb

Betydelige fremskritt har blitt gjort siste hundre år, men den gode trenden stoppet opp på verdensbasis for 20 år siden. ILO-rapporten hevder at noe av fremgangen innen likestilling i arbeidslivet står i fare for å reverseres. 

-Våre medlemmer minner oss hver dag om at vi fortsatt har en jobb å gjøre. Vi har fortsatt ikke vunnet kampen for hele, faste stillinger, likelønn eller frihet fra seksuell trakassering, sier Hagensen. 

ILOs konvensjoner er viktige både for norsk arbeidsliv og globale arbeidstakerrettigheter. I juni i år vil det bli avgjort om vi får en ny ILOkonvensjon med et særlig mål om å bekjempe kjønnsbasert vold og trakassering.

-Regjeringen påstår de er opptatt av likestilling, men unnlater å ta de store grepene som virkelig bidrar til likestilling. Politikken er i stedet preget av spredte prosjekter og enkelttiltak. Vi trenger politikere med handlingskraft og gjennomføringevne, og vi gidder ikke vente lenger, avslutter Hagensen.