Foto: Abeiderbevegelsens Arkiv Klokka 22.45 denne kullsvarte novemberkvelden blinker plutselig lyset i Ny-Ålesund på Svalbard. Det er alt de vel 200 innbyggerne merker til eksplosjonen 300 meter under bakken. Noen timer senere blir de klar over at nattskiftet på 21 mann har mistet livet. Ingen kan fortelle hva som hendte.

Redningsmannskapet klarte å ta seg fram til oppholdsrommet hvor de fant ti av de drepte arbeiderne. Like etterpå brøt det ut brann i den ødelagte gruva og gjorde det umulig å ta seg dypere ned. Elleve mann fikk sin grav i dypet. 

Norsk Arbeidsmandsforbunds «Arbeid – Fred – Solidaritet» forteller om tøffe arbeidsforhold på Svalbard og et samfunn som til tider ble hardt rammet. Fra 1946 – 1962 mistet hele 81 mennesker livet i arbeidsulykker i Kings Bay-samfunnet, hvor 64 omkom i større eksplosjonsulykker.

«Etter hver av de store ulykkene går Arbeidsmandsforbundet sterkt ut for å få klarlagt årsaksforholdet og for å få nye og sterere rutiner i sikkerhetsarbeidet. Nye forskrifter kommer, men blir de fulgt opp? Er det svikt i ledelsesn kontroll med at forskriftene blir fulgt opp? Er det menneskelig svikt i arbeidsstokken eller svikter det begge steder?» Svaret fikk de sjelden, for som oftest var de som kunne ha gitt klar beskjed, borte for alltid. Alle i nærheten av eksplosjonsstedet gikk med, som oftest hele skiftet.

Eksposjonen for 50 år siden ga gjenklang over hele Norge, og endte med regjeringsskifte i 1963. Det førte også til at driften ved Kings Bay-gruvene stoppet.