NAF-logo1Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vedtok i dag å bevilge 50 000 kroner til Norsk Folkehjelp og deres nødhjelpsarbeid på Gaza. Flere hundre mennesker har blitt drept av israelske bomber og over tusen er såret. 80% av ofrene er sivile, mange av dem kvinner og barn. De fleste blir drept i eller rett utenfor sine hjem. Omfanget av skadene er mye større etter denne krigen enn de to foregående i 2008/2009 og i 2012. Det gjelder både ødeleggelsen av bygninger og viktig infrastruktur, antall drepte og sårede, antall internflyktninger, antall mennesker rammet av mentale traumer og behovet for nødhjelp generelt

Norsk Folkehjelp har drevet bistandsarbeid i Palestina siden 1987 og har kontor i Gaza by. Norsk Folkehjelp iverksatte fra mandag 18. august nødhjelpsarbeid og har inngått samarbeid fem lokale partnerorganisasjoner.

Støtten fra Norsk Arbeidsmandsforbund går direkte til nødhjelpsarbeid til ofrene i Gaza.