This content has been archived. It may no longer be relevant

«30. mars starter lønnsoppgjøret i staten. Uka etter blåses Spekter-oppgjøret i gang med A-delsforhandlinger. 

Selv om ingen styrer mot en gjentakelse av fjorårets reallønnsnedgang, er det ingen i LO Stat som har tro på de store lønnstilleggene.

– Vi fikk en overraskelse i fjor når det gjaldt prisveksten. Det er ingen ønsket situasjon. Men arbeidsgiverne argumenterer fortsatt for moderasjon, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder for Spekter-området.

– Ulempen vår er at deler av industrien går veldig bra, mens andre sliter skikkelig, sier Egil André Aas, som i november ble valgt til leder av LO Stat.

Både i staten og i Spekter starter forhandlingene etter at oppgjøret i industrien, det som også kalles for frontfaget, er avsluttet.

Frontfaget er en mal for hvordan størrelsen på resten av oppgjørene i Norge skal se ut. Det gjør ikke nødvendigvis forhandlingene for de andre partene i arbeidslivet enklere.

– Utfordringen for LO Stat, både i Spekter og i staten, er at man skal forhandle etter et frontfagsresultat som ikke alltid har stemt med det som viser seg å bli det endelige resultatet. Den anslåtte rammen i frontfaget, den gjennomsnittlige lønnsveksten i industrien, har tidligere hatt en tendens til å bli lavere enn det endelige resultat, forklarer Lise Olsen, nestleder i LO Stat.«

Les mer om lønnsoppgjøret i staten på FriFagbevegelse.