Konferanse om «Arbeidstakere i Norge og utover Norges grenser- hvilke HMS-utfordringer står vi overfor?»

28 april 2016 arrangerer LO i samarbeid med AOF en konferanse på det som internasjonalt er ILOs «Workers Memorial Day». Med markeringen 28. april ønsker ILO å fremme en global forebyggende helse-, miljø og sikkerhetskultur. I mange deler av verden vil nasjonale myndigheter, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og andre aktører som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet organisere ulike aktiviteter. Konferansen skal være i Oslo Kongressenter, Folkets hus fra kl 10- 16.

På konferanse ser vi på utfordringer for norske arbeidstakere og vi kaster også et blikk på det internasjonale bilde. Det vil være innlegg om arbeid og helse, arbeidsrelaterte sykdommer og skader og arbeidslivs/arbeidsmiljøkriminalitet sett fra både partene og Arbeidstilsynet. Vi vil også få høre om erfaringer med samlokalisering av ulike etater i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Konferansen er gratis, men av hensyn til planlegging og bevertning ber vi om at du melder deg på her.