Den Europeiske Faglige Samorganisasjon (DEFS) gjennomfører i dag en aksjonsdag for å vise europeisk fagbevegelses misnøye med hvordan statsledere håndterer den krisa kontinentet befinner seg i.

Arbeidsmandsforbundets leder Erna Hagensen og LO-nestleder Tor Arne Solbakken. Foto: Anders Hauge-Eltvik

– Europeiske arbeidstakere opplever å måtte ta regningen for finansnæringens uansvarlighet gjennom økt ledighet, velferdskutt og kutt i opparbeide rettigheter, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken som deltar i demonstrasjonen. Fra LOs sekretariat deltar også forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Over 100 000 fagorganiserte fra hele Europa forventes å delta i demonstrasjoner i Brussels gater i forbindelse med ECOFIN møtet. De krever at EUs finansministere møter følgene av krisa med andre tiltak enn ensidige velferdskutt og innstramming av offentlig sektor. Den ensidige måten å møte finanskrisa på har sendt Europa inn i krise også i arbeidsmarkedet og den verste ledighetssituasjonen siden 1930-tallet. DEFS hovedparoler krever styrket kontroll av finansnæringen, skatt på finansielle transaksjoner, skaping av bærekraftige arbeidsplasser og en sterk offentlig velferdssektor som vern mot ulikhet og forutsetning for solidaritet.

– Europeiske statsledere må fokusere på skaping av nye arbeidsplasser, og innse at ensidige  kutt forsterker krisa og skaper økte sosiale forskjeller. Det er viktig at offensive tiltak iverksettes overfor utsatte grupper og særlig unge som er tungt rammet av krisa, fortsetter Solbakken.

– Selv om vi i Norge er mindre rammet av krisa enn andre land, er det viktig for oss å ta  del i solidaritetsmarkeringen med arbeidstakere over hele Europa, som er rammet av andres uansvarlighet, avslutter Solbakken.

Les mer hos Aktuell