Demokrati på spill – organisasjonsretten i fare

Folk forandrer verden. Bidra til 1.maj-aksjonen ved å sende sms «1.mai» til 2160 (100 kr), vipps valgfritt beløp til 10145 eller bankkonto: 5005.14.00000. Norsk Folkehjelps arbeid er i kjernen av det arbeiderbevegelsen har kjempet, og stadig kjemper for: Retten til å organisere seg. Gjennom å organisere oss og stille krav til makthaverne kan vi bidra til et samfunn med en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Hvis folk ikke lenger får lov til å være kritiske og hevde sine interesser, rakner demokratiet. Derfor må vi stå opp for retten til å organisere oss og styrke de som blir forsøkt truet til taushet og passivitet.

I 2019 trues grunnleggende menneskerettigheter over hele verden, blant de viktigste er ytrings-, forsamlings- og organisasjonsretten. Handlingsrommet til å ytre seg kritisk mot myndigheter blir stadig mindre, farligere og vanskeligere. Norsk Folkehjelp jobber for retten til å organisere seg, for å styrke våre partnerorganisasjoner, og for å rette søkelyset mot truslene de møter. Organisering virker og demokrati er en sterk og utfordrende kraft som motarbeides over hele verden. På 1.mai synliggjør vi arbeidet til våre partnere og vi samler inn støtte til deres kamp. 

Dette er deres virkelighet: 
 • Tillitsvalgte i organisasjoner som jobber for demokratisering og jordfordeling i Colombia utsettes for forfølgelse, tortur og drap.
• I stadig flere land har det blitt livsfarlig å kjempe for miljøet og retten til naturressurser. I Honduras ble lederen for urfolksorganisasjonen COPINH drept da hun utfordret selskapet som skulle bygge ut et vannkraftprosjekt. 
• I Sør-Sudan lever journalister med dagligdagse trusler, vold og overvåkning. Minst 10 journalister har blitt drept de siste åtte årene.
• I Sør-Afrika opplever slumbeboere knebling for deres kamp for retten til bosted. Siden 2017 har seks personer fra Abahlali base Mjondolo blitt drept.

 

Slik presses organisasjoner og aktivister 

• Trusler, vold, tortur og drap
• Overvåkning, trakassering, svertekampanjer, vilkårlig arrestasjon og avhør
• Stenging av internett
• Reiseforbud, frysing av bankkonti, konfiskering av eiendom, ransakelse av kontorer, forbud mot å motta penger fra internasjonale donorer
• Strenge registreringskrav for organisasjoner, forsamlingsforbud, restriktive lover og byråkratiske hindre for organisasjoner